Wykaz podmiotów gospodarczych posiadających pozwolenie na wywóz nieczystości ciekłych

  • Pojazd asenizacyjny

Aktualny wykaz podmiotów gospodarczych posiadających aktualne pozwolenie na wywóz nieczystości ciekłych

Poniżej prezentujemy aktualny wykaz podmiotów gospodarczych posiadających aktualne pozwolenie na wywóz nieczystości ciekłych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń.