Wykaz podmiotów gospodarczych posiadających pozwolenie na wywóz nieczystości ciekłych

  • Aktualny wykaz podmiotów gospodarczych posiadających aktualne pozwolenie na wywóz nieczystości ciekłych na terenie Gminy...

Aktualny wykaz podmiotów gospodarczych posiadających aktualne pozwolenie na wywóz nieczystości ciekłych

Poniżej prezentujemy aktualny wykaz podmiotów gospodarczych posiadających aktualne pozwolenie na wywóz nieczystości ciekłych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń (stan na dzień 10.02.2023 r.).