Fundusze Europejskie na pomoc żywnościową (FEPŻ) 2021-2027 Podprogram 2023

Fundusze Europejskie na pomoc żywnościową (FEPŻ) 2021-2027 Podprogram 2023

W grudniu 2022 roku Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ), który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznej Plus do końca 2029 roku. Program jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ).

W ramach programu FEPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające przynajmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.

  • 1823,60 zł (netto) dla osoby samotnie gospodarującej;

  • 1410,00 zł (netto) miesięcznie na osobę w rodzinie.

Za kwalifikowanie mieszkańców z terenu Gminy Golub-Dobrzyń do udziału w Programie odpowiadać będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu, począwszy od miesiąca listopada 2023r.

Zgodnie ze wstępnie przekazanymi przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej informacjami, Podprogram 2023 powinien rozpocząć się w grudniu 2023 roku i zakończyć
w październiku 2024 roku.

Więcej informacji na temat Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu tel. 56 6835404, a także na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027

pomoczywnosciowa01231023.jpg

Mieszkańcy gminy Golub-Dobrzyń zainteresowani uzyskaniem wsparcia w ramach w/w Programu proszeni są o osobisty kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej od dnia 02 listopada 2023r w godzinach pracy jednostki.

  • autor: Anna Miętka, data: 2023-10-30