Rada Gminy

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Rada Gminy rozpatruje i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należących do jej kompetencji, określone art.18 ustawy o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach i przepisach wykonawczych. W jej skład wchodzi 15 radnych. Rada obraduje na sesjach przeważnie raz w miesiącu, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, zgodnie z planem pracy. Informacja o terminie, miejscu i porządku obrad podawana jest do wiadomości publicznej.
Działalność rady gminy jest jawna, obywatele mają prawo wstępu na sesje.

Kontakt:
tel.56 683 52 74
e-mail: biurorady@uggolub-dobrzyn.pl
adres: Pl.1000-lecia 25,II piętro, pok. nr 5
87-400 Golub-Dobrzyń

 

Przewodniczący Rady Gminy Golub-Dobrzyń Artur Kaszyński i wiceprzewodniczący Tomasz Stefański oraz Krzysztof Romanowski
informują, iż pełnią dyżur w każdy wtorek w godz. 13.00 - 16.00.

Możliwy jest również kontakt drogą elektroniczną: przewodniczacyrady@uggolub-dobrzyn.pl


Przewodniczący: Artur Kaszyński


Z-cy Przewodniczącego:

        Tomasz Stefański
        Krzysztof Romanowski

 

Członkowie Rady Gminy:

        Angowski Wojciech
        Badowski Szymon
        Boniecki Jan   
        Hnatusz Aneta
        Jagielski Bogdan
        Kamińska Małgorzata
        Kopaczewski Jacek
        Opacki Adam
        Rosołowska Karolina
        Rozwonkowski Jerzy
        Sadakiewski Tomasz
        Skrzyniecki Ryszard

Banery

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

ul. Plac1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Centrala tel.: 56 683 54 00 (03)
Fax: 56 683 52 76
e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl
http://www.uggolub-dobrzyn.pl, 
http://golub-dobrzyn.nowoczesnagmina.pl

NIP 8781019960, REGON: 005726411
Symbol terytorialny Gminy Golub-Dobrzyń: 0405032

Godziny pracy Urzędu Gminy:
od 7.30 do 15.30 
(od poniedziałku do piątku)

Godziny otwarcia kasy:
od 8.00 do 10.30 oraz od 12.00 do 14.00 
(od poniedziałku do piątku)

Konta bankowe:
Konto podstawowe:
PKO Bank Polski, Oddział 1 w Golubiu-Dobrzyniu
62 1020 5024 0000 1002 0010 1139

Konto dot. gospodarowania odpadami:
PKO Bank Polski, Oddział Toruń
39 1020 5011 0000 9502 0250 0981