Belka informacyjna

Mieszkania w Sokoligórze

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Nowy Dom sp. z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie, której Gmina Golub-Dobrzyń jest współzałożycielem oraz udziałowcem, realizuje już inwestycje mieszkaniowe. Teraz kolej na Sokoligórę. Przekazanie placu budowy wykonawcy, którego wyłoniono w przetargu, już nastąpiło. Planowane oddanie pierwszego budynku nastąpi w pierwszym kwartale 2025 r.