Belka informacyjna

  • Budowa bloku

Znamy listę najemców mieszkań

Gmina Golub-Dobrzyń informuje, że Komisja ds. przydziału mieszkań w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową Nowy Dom sp. z o. o. rozpatrzyła wszystkie wnioski złożone w ramach naboru wniosków o przydział lokalu mieszkalnego.
  • Wizualizacja budynku

Rusza nabór wniosków - SIM Nowy Dom

Rusza nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową Nowy Dom sp. z o. o.

Mieszkania w Sokoligórze

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Nowy Dom sp. z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie, której Gmina Golub-Dobrzyń jest współzałożycielem oraz udziałowcem, realizuje już inwestycje mieszkaniowe. Teraz kolej na Sokoligórę. Przekazanie placu budowy wykonawcy, którego wyłoniono w przetargu, już nastąpiło. Planowane oddanie pierwszego budynku nastąpi w pierwszym kwartale 2025 r.