Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wrockach

Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wrockach

Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej we Wrockach
Dyrektor - Mirosław Suski

Wrocki 14
87-400 Golub-Dobrzyń
e-mail: spwrocki@wp.pl
www.spwrocki.szkolnastrona.pl
tel/fax: 056 683 69 12

 

Gminne Przedszkole we Wrockach
Dyrektor - Mirosław Suski

Wrocki 85
87-400 Golub-Dobrzyń
e-mail: spwrocki@wp.pl
www.spwrocki.szkolnastrona.pl
tel/fax: 056 637 09 71

Organ prowadzący: Gmina Golub-Dobrzyń