Konkurs ofert na świadczenie usług w postaci schronienia z usługami opiekuńczymi na rok 2023

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert  NA  ŚWIADCZENIE  USŁUG  W POSTACI  SCHRONIENIA Z USŁUGAMI  OPIEKUŃCZYMI na 2023 rok

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert 
NA  ŚWIADCZENIE  USŁUG  W POSTACI  SCHRONIENIA Z USŁUGAMI  OPIEKUŃCZYMI

na 2023 rok

 

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu  informuje, że w odpowiedzi na ogłoszony konkursu ofert na realizację usług schronienia z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych: kobiet i mężczyzn z terenu gminy Golub-Dobrzyń na rok 2023 swoje oferty złożyły 3 podmioty:

          1. Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu „JUDYM”

              Kołaczkowo

              ul. Powstańców Wielkopolskich 35

               89-200  SZUBIN

               Schronisko dla osób bezdomnych  z usługami opiekuńczymi   w Synogac 2, 62-629 Sadlno

          2.  Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka

              ul. Gajdy 3

              87-300 BRODNICA

             Schronisko dla osób bezdomnych  z usługami opiekuńczymi   w Chełmży.

            3. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Grudziądzkie

              ul. Parkowa 22/24

              89-300 GRUDZIĄDZ

            Schronisko dla osób bezdomnych  z usługami opiekuńczymi   w Grudziądzu ul. Parkowa 22/24

 

Do realizacji w/w zadania został wybrany:

Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka

ul. Gajdy 3

87-300 BRODNICA

 

Wszyscy oferenci spełnili warunki określone w konkursie ofert - wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę  przy tym miejsce udzielania schronienia znajduje się najbliżej Gminy Golub-Dobrzyń.

  • autor: Daniela Kaleta, data: 2023-01-02

Konkurs ofert na świadczenie usług w postaci schronienia z usługami opiekuńczymi na rok 2023

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu zaprasza do składania ofert na świadczenie usług w postaci schronienia z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych mężczyzn i kobiet z terenu Gminy Golub-Dobrzyń.