Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Ładu i Porządku Publicznego

Skład osobowy Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, ładu i porządku publicznego:

Ryszard Skrzyniecki - Przewodniczący Komisji 

Szymon Badowski - Wiceprzewodniczący Komisji

Rafał Boniecki - Członek Komisji

Ewa Chmielewska - Członek Komisji

Mirosław Hossa - Członek Komisji

Karolina Rosołowska - Członek Komisji

Tomasz Stefański - Członek Komisji

Wojciech Wrzesiński - Członek Komisji