Punkt Selektywnego Odbierania Odpadów Komunalnych w Białkowie (PSZOK)

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

znajduje się:

Białkowo 51
87-400 Golub–Dobrzyń
(przy zrekultywowanym składowisku odpadów)

Czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.00.


Osoby zamieszkujące w Gminie Golub-Dobrzyń i ponoszące opłatę za gospodarowanie odpadami, mogą bezpłatnie dostarczać niżej wymienione odpady do PSZOK za okazaniem dokumentu tożsamości.

Dotyczy odpadów:

 • papier (kartony, tektura falista),
 • papier (książki zeszyty, gazety itp.),
 • plastik (butelki po napojach, reklamówki, opakowania po chemii gospodarczej itp.),
 • szkło opakowaniowe (butelki, słoiki itp.),
 • metale (puszki po napojach, karmach dla zwierząt itp.),
 • opakowania tetra-pak (kartoniki po napojach),
 • zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny (lodówki, telewizory, komputery, suszarki do włosów, żarówki, świetlówki itp),
 • opony (samochodowe, rowerowe),
 • zużyte baterie,
 • odpady biodegradowalne (trawa, liście, chwasty itp.),
 • odpady wielkogabarytowe (meble: łóżka, biurka, stoły itp.),
 • odzież i tekstylia (ubrania, koce, ręczniki, chodniczki itp.),
 • przeterminowane leki.

Przyjęcie odpadów budowlano-remontowych (gruz, beton, ceramika, zmieszane remontowe) jest ograniczone limitem w ilości mniej niż 3m³ w ciągu jednego roku. Dotyczy to również zużytych opon (samochodowych, rowerowych) 4 szt. z jednego gospodarstwa domowego w ciągu jednego roku.

W przypadku firm i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe w Gminie Golub – Dobrzyń, bezpłatnie przyjmowane są bez ograniczeń wyłącznie odpady surowcowe w postaci makulatury, tworzyw sztucznych i szkła opakowaniowego (wyłącznie komunalne - wchodzące w system odbioru gminny).

Kontakt: 56 491 95 81

UWAGA!
PSZOK nie przyjmuje odpadów komunalnych zmieszanych oraz surowców wtórnych w znacznym stopniu zanieczyszczonych.
Wszelkich informacji o pracy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych udziela na miejscu pracownik PSZOK lub telefonicznie pod numerem: 56 491 95 81.

 

Jak segregować odpady? - instrukcja

 

Banery

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

ul. Plac1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Centrala tel.: 56 683 54 00 (03)
Fax: 56 683 52 76
e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl
http://www.uggolub-dobrzyn.pl, 
http://golub-dobrzyn.nowoczesnagmina.pl

NIP 8781019960, REGON: 005726411
Symbol terytorialny Gminy Golub-Dobrzyń: 0405032

Godziny pracy Urzędu Gminy:
od 7.30 do 15.30 
(od poniedziałku do piątku)

Godziny otwarcia kasy:
od 8.00 do 10.30 oraz od 12.00 do 14.00 
(od poniedziałku do piątku)

Konta bankowe:
Konto podstawowe:
PKO Bank Polski, Oddział 1 w Golubiu-Dobrzyniu
62 1020 5024 0000 1002 0010 1139

Konto dot. gospodarowania odpadami:
PKO Bank Polski, Oddział Toruń
39 1020 5011 0000 9502 0250 0981