Inkubator Przedsiębiorczości w Sokołowie

  • Inkubator Przedsiębiorczości w Sokołowie

Inkubator Przedsiębiorczości w Sokołowie powstał w części budynku dawnej szkoły podstawowej i jest pierwszym tego typu obiektem w powiecie golubsko-dobrzyńskim. Jego zadaniem jest m.in. wspieranie przedsiębiorców w procesie tworzenia przez nich działalności gospodarczej (inkubacji) i pomaganie w funkcjonowaniu na rynku przez doradztwo i szkolenia. Poza przestrzenią biurową (sala konferencyjna, biura), inkubator będzie pełnił funkcję miejsca spotkań środowiska gospodarczego, współpracy publiczno-prywatnej i realizacji wspólnych projektów na rzecz przedsiębiorczości czy konkurencyjności regionu. 

W ramach zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania części istniejącej Szkoły Podstawowej wraz z niezbędną przebudową na inkubator przedsiębiorczości” dofinansowanej w 90% z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS), powstało 7 nowych pomieszczeń biurowych, recepcja, sala konferencyjno-szkoleniowa, kuchnia i toalety. Ponadto inkubator został wyposażony w meble i sprzęt biurowy. Przedsiębiorcy działający w inkubatorze mogą skorzystać z parkingu przed budynkiem, dla osób z niepełnosprawnościami wybudowano podjazd oraz zakupiono schodołaz. Całkowity koszt inwestycji to blisko 1,2 mln złotych.

  • autor: Patryk Skorski, data: 2023-03-22
  • Cennik w wersji graficznej

Wolne biura do wynajęcia nadal dostępne

Przypominamy, że Inkubator Przedsiębiorczości w Sokołowie dysponuje wolnymi biurami do wynajęcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
  • Inkubator Przedsiębiorczości w Sokołowie

Wolne biura do wynajęcia

Przypominamy, że Inkubator Przedsiębiorczości w Sokołowie dysponuje wolnymi biurami do wynajęcia.