Inwestycje - rok 2015

Inwestycje realizowane w 2015 r.

Nazwa projektu: "Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Lisewie”
Program współfinansujący projekt: n/d
Produkty projektu: utwardzenie placu z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
Okres realizacji: 2015 r.
Wartość całkowita projektu: 21 254,40 zł Finansowane z budżetu Gminy 


Nazwa projektu: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Golub-Dobrzyń”
Program współfinansujący projekt: PROW „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
Produkty projektu: 79 szt. oczyszczalni przydomowych
Okres realizacji: 2015 r.
Wartość całkowita projektu: 1 198 263,01 zł
Udział środków UE: 744 968,24 zł


Nazwa projektu: „Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Ruziec”
Program współfinansujący projekt: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Produkty projektu: długość kanalizacji 0,5 km
Okres realizacji: 2015 r.
Wartość całkowita projektu: 209 205,14 zł
Udział środków UE: 127 564,00 zł


Nazwa projektu: Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Węgiersk
Program współfinansujący projekt: Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
Produkty projektu: W ramach inwestycji zmodernizowano drogę dojazdową do gruntów rolnych z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami, do długości 0,850 km w Węgiersku. 
Okres realizacji: 2015 r.
Wartość całkowita projektu: 262 593,30 zł
Udział środków krajowych: 85 000,00 zł 


Nazwa projektu: Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń
Program współfinansujący projekt: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” 
Produkty projektu: Zamontowano Ogniwa o mocy 5kW. Na dachach budynków mieszkalnych zamontowano 18szt, na dachach budynków gospodarczych 6 szt oraz wykonano 3 instalacje wolnostojące. Łącznie wykonano 27 instalacji.
Okres realizacji: 2015 r.
Wartość całkowita projektu: 817 058,34 zł
Udział środków UE: 642 862,00 zł


Nazwa projektu: Zagospodarowanie obiektów małej infrastruktury rekreacyjnej, poprzez wyposażenie wraz z montażem oraz ogrodzeniem placu zabaw w miejscowości Antoniewo 
Program współfinansujący projekt: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wdrażanie lokalnych Strategii Rozwoju 
Produkty projektu: W ramach projektu powstał plac zabaw tj.: zestaw ze zjeżdżalnią, bujaczkę, karuzelę, bujaki, piaskownica wraz z ogrodzeniem. 
Okres realizacji: 2015 r.
Wartość całkowita projektu: 33 083,59 zł
Udział środków UE: 20 757,00 zł


Nazwa projektu: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruziec”
Program współfinansujący projekt: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo- Dostępność – Rozwój”. 
Produkty projektu: Przedmiotem projektu było wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Tulipanowej – 265 m długości i na ul. Goździkowa – 105 m długość. 
2. Chodnik na całej długości z kostki betonowej plus zjazdy do posesji,
3. Doświetlenie przejść dla pieszych i skrzyżowań,
4. Oznakowane poziome i pionowe,
5. Ustawiono dwa lustra na skrzyżowaniach z droga powiatową,
6. Przebudowa sieci energetycznej i telefonicznej kolidującej z w/w inwestycja.
Okres realizacji: 2015 r.
Wartość całkowita projektu: 534 352,51 zł
Dofinansowanie: 267 176,25 zł


Nazwa projektu: „Remont z niezbędną przebudową świetlicy Wiejskiej w Pląchotach”
Program współfinansujący projekt: w ramach PROW nr działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”
Produkty projektu: Wymiana posadzek, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Budowa komina. Okładziny ścian i posadzek z płytek ceramicznych. Wykonanie instalacji wod-kan, c.o. oraz elektrycznej. Ułożenie opaski wokół budynku z kostki brukowej betonowej oraz utwardzenie placu przy budynku, wykonanie tynków wewnętrznych. Sufity podwieszane, elewacja, pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej.
Okres realizacji: 2015 r.
Wartość całkowita projektu: 329 287,63 zł
Udział środków UE: 200 785,00 zł


Nazwa projektu: „Wykonanie posadzki z tworzyw sztucznych typu tarket w budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Skępsk”
Program współfinansujący projekt: Inwestycja zrealizowana ze środków własnych gminy
Produkty projektu: W ramach projektu wykonano izolację przeciwwilgociową i przeciwwodną z folii polietylenowej, posadzki cementowej wraz z cokolikami, warstwy wygładzającej z masy 3mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych, posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe- rulonowe zgrzewane typu tarket.
Okres realizacji: 2015 r.
Wartość całkowita projektu: 28 140,87 zł Finansowane z budżetu Gminy


Nazwa projektu: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Golub-Dobrzyń”
Program współfinansujący projekt: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. 
Produkty projektu: Utylizacja i demontaż wraz z transportem eternitu u 27 mieszkańców. 
Okres realizacji projektu: 2015 r.
Wartość całkowita projektu: 32 899,05 zł
Dofinansowanie: WFOŚiGW 32 899,05 zł