Informacje

  • Rzut z lotu ptaka na działki w Parku Przemysłowo-Technologicznym we Wrockach

Ogłoszenie o naborze wniosków do rokowań w sprawie dzierżawy nieruchomości

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń ogłasza nabór wniosków do rokowań w sprawie dzierżawy nieruchomości na terenie Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.
  • Rzut z lotu ptaka na działki w Parku Przemysłowo-Technologicznym we Wrockach

Ogłoszenie o naborze wniosków do rokowań

Ogłoszenie o naborze wniosków do rokowań w sprawie dzierżawy nieruchomości na terenie Golubsko – Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego z dnia 26.04.2024 roku

Rokowania na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń ogłasza rokowania na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej  stanowiącej własność Gminy Golub – Dobrzyń.