Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

 • Podpisanie umowy

Refundacja kolejnej inwestycji

Gmina otrzymała refundację zadania pn.„Przebudowa drogi gminnej nr 110243C w km od 0+000 do km 1+436 w miejscowości Skępsk”.
 • Przebudowana droga i tablica informująca o dofinansowaniu

Droga gminna Pląchoty-Cieszyny z nową nawierzchnią

15 lipca odbył się odbiór końcowy robót budowlanych dot. projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110216C Pląchoty-Cieszyny na odcinku od km 0+000 do km 0+998 w miejscowościach Cieszyny i Pląchoty”.
 • Przebudowana ul. Truskawkowa

Kolejna nowa droga na osiedlu Ruziec

25 maja dokonano odbioru końcowego zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Truskawkowej w miejscowości Ruziec od km 0+000 do km 0 + 259”.
 • Odbiór drog w Karczewie

Droga w Karczewie gotowa przed czasem

W ubiegłym tygodniu dokonano odbioru zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110217 C w miejscowości Karczewo”.
 • Wyremontowana droga w sołectwie Białkowo

Ukończono kolejną inwestycję

W tym miesiącu Gmina Golub-Dobrzyń dokonała odbioru prac remontowych związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 467 w m. Białkowo”.
 • Dłoń podpisująca umowę

Przebudowa drogi w Karczewie z dofinansowaniem

Na początku grudnia rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110217 C w miejscowości Karczewo”.
 • Przebudowywana ul. Truskawkowa

Przybędzie przebudowanych dróg

Gmina Golub-Dobrzyń przygotowuje się do realizacji kolejnych inwestycji. W ostatnim czasie wybrano wykonawców i podpisano umowy na przebudowę kolejnych dróg gminnych.
 • Wyremontowana droga we Wrockach

Droga we Wrockach przebudowana

Z początkiem czerwca dokonano odbioru końcowego zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110215C Pląchoty – Józefat w km od 2+570 do 2+798 w miejscowości Wrocki”.
 • Wyremontowana droga Zaręba-Bedewo-Golub-Dobrzyń

Zaręba-Bedewo-Golub-Dobrzyń – droga gotowa

Zakończyła się realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110264C Zaręba - Bedewo – Golub-Dobrzyń w km od 0+888 do km 1+411 w miejscowości Zaręba”.
 • Prace na drodze

Nowe drogi na wiosnę

Zakończono prace związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110203C Poćwiardowo – gr. Gminy na odcinku od km 1+206,00 do 2+165,00”.
 • Przecięcie wstęgi przez wójta Marka Ryłowicza

Otwarcie drogi

W piątek, 8 listopada odbyło się uroczyste otwarcie drogi gminnej Babiak – gr. Gminy.

Banery

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

ul. Plac1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Centrala tel.: 56 683 54 00 (03)
Fax: 56 683 52 76
e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl
http://www.uggolub-dobrzyn.pl, 
http://golub-dobrzyn.nowoczesnagmina.pl

NIP 8781019960, REGON: 005726411
Symbol terytorialny Gminy Golub-Dobrzyń: 0405032

Godziny pracy Urzędu Gminy:
od 7.30 do 15.30 
(od poniedziałku do piątku)

Godziny otwarcia kasy:
od 8.00 do 10.30 oraz od 12.00 do 14.00 
(od poniedziałku do piątku)

Konta bankowe:
Konto podstawowe:
PKO Bank Polski, Oddział 1 w Golubiu-Dobrzyniu
62 1020 5024 0000 1002 0010 1139

Konto dot. gospodarowania odpadami:
PKO Bank Polski, Oddział Toruń
39 1020 5011 0000 9502 0250 0981