Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

 • Podpisanie umowy

Przebudowa drogi gminnej nr 110272C w m. Sokołowo - podpisano umowę

6 marca Wójt Gminy Golub-Dobrzyń Marek Ryłowicz podpisał umowę z wykonawcą, firmą Remikop Sp. z o.o. z Torunia, która wykona zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110272C w m. Sokołowo”.
 • Chodnik na Ruźcu

Chodnik na Ruźcu gotowy

W ostatnim czasie odbył się odbiór techniczny zadania pn. „Budowa chodnika w ul. Goździkowej i ul. Tulipanowej w m. Ruziec”.
 • Budowa chodnika

Budują chodnik na Ruźcu

Firma ROADBUD sp. z o.o.  z Sokołowa prowadzi prace budowlane związane z realizacją zadania pn. „Budowa chodnika w ul. Goździkowej i ul. Tulipanowej w m. Ruziec”.
 • Mapa z wskazanym miejscem budowy chodnika

Dofinansowanie do budowy chodnika w m. Ruziec

15 grudnia 2023 r. Wójt Marek Ryłowicz oraz Skarbnik Iwona, Katarzyna Górska podpisali umowę w sprawie udzielenia dofinansowania na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w ul. Goździkowej i ul. Tulipanowej w m. Ruziec”.
 • Podpisanie umowy z wykonawcą

Kolejna umowa podpisana przez końcem roku

Dziś, 12 grudnia Wójt Marek Ryłowicz oraz Skarbnik Iwona Górska podpisali umowę z reprezentującym firmę ROADBUD sp. z o.o. Zbigniewem Góreckim na realizację zadania pn. Budowa chodnika w ul. Goździkowej i ul. Tulipanowej w m. Ruziec”. 
 • Mapa z zaznaczonym chodnikiem

Otwarcie ofert na budowę chodnika

23 listopada odbyło się otwarcie ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia na budowę chodników w ul. Goździkowej i ul. Tulipanowej w miejscowości Ruziec. Swoje oferty na realizację tego zadania złożyło sześciu wykonawców.
 • Mapa z zaznaczonym odcinkiem drogi

Przetarg na remont drogi Pląchoty-Wrocki

Wczoraj informowaliśmy o ogłoszonym przetargu na „Budowę chodnika w ul. Goździkowej i ul. Tulipanowej w m. Ruziec”. Dziś Gmina zamieściła kolejne zapytanie ofertowe, tym razem na zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 110215C Pląchoty - Józefat na odcinku Pląchoty - Wrocki km 0+009 - km 2+229”.
 • Logo Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Ogłoszono przetarg na budowę chodnika

Wczoraj ogłoszono przetarg na „Budowę chodnika w ul. Goździkowej i ul. Tulipanowej w m. Ruziec”.
 • Plakat informacyjny

Dofinansowanie na drogę w Sokołowie

Wczoraj ogłoszono wyniki kolejnego naboru w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 r. Na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania znalazło się zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110272C w m. Sokołowo”. Inwestycja zakłada przebudowę drogi w miejscowości Sokołowo na odcinku 940 m.
 • Logo

Będzie chodnik na Ruźcu

22 września ogłoszono wyniki kolejnej edycji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD), która przeznaczona jest na poprawę bezpieczeństwa na drogach lokalnych.
 • Chodnik w Białkowie

Odbiór dróg w Białkowie i Olszówce

19 maja odbył się odbiór końcowy zadania pn. „Remont drogi gminnej w Białkowie oraz remont drogi gminnej nr 110245C Skępsk-Olszówka”.
 • Tablica informująca o dofinansowaniu

Odbiór dróg w Ostrowitem i Lisaku

5 maja odbył się odbiór przebudowanych dróg w Ostrowitem i Lisaku w związku z zakończeniem realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110202C Ostrowite-Owieczkowo oraz przebudowa drogi gminnej nr 110236C w miejscowości Lisewo”.
 • Droga w Olszówce

Remont dróg w Białkowie i Olszówce

Trwa realizacja zadania, na które Gmina pozyskała środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, pn. „Remont drogi gminnej w Białkowie oraz remont drogi gminnej nr 110245C Skępsk-Olszówka”.
 • Przebudowana droga w Ostrowitem

Drogi w Ostrowitem i Lisaku czekają na odbiór

Zakończono realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110202C Ostrowite-Owieczkowo oraz przebudowa drogi gminnej nr 110236C w miejscowości Lisewo”. Odbiór dróg planowany jest w przyszłym tygodniu. 
 • Rzut na drogę Skępsk-Olszówka

Wykonawca wyłoniony

Po dwóch nierozstrzygniętych przetargach, w których kwoty oferentów przekraczały przewidywany budżet o ponad 100% udało się wyłonić wykonawcę zadania pod nazwą „Remont drogi gminnej w Białkowie oraz remont drogi gminnej nr 110245C Skępsk-Olszówka”.
 • Podpisanie umowy o dofinansowanie

Prawie 1,4 mln zł na rozbudowę infrastruktury drogowej w Gminie

Gmina Golub-Dobrzyń otrzymała kolejne dofinansowanie z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
 • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Wyniki nowego naboru wniosków do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2022

Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań powiatowych i gminnych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2022 rok.
 • Podpisanie umowy

Refundacja kolejnej inwestycji

Gmina otrzymała refundację zadania pn.„Przebudowa drogi gminnej nr 110243C w km od 0+000 do km 1+436 w miejscowości Skępsk”.
 • Przebudowana droga i tablica informująca o dofinansowaniu

Droga gminna Pląchoty-Cieszyny z nową nawierzchnią

15 lipca odbył się odbiór końcowy robót budowlanych dot. projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110216C Pląchoty-Cieszyny na odcinku od km 0+000 do km 0+998 w miejscowościach Cieszyny i Pląchoty”.
 • Przebudowana ul. Truskawkowa

Kolejna nowa droga na osiedlu Ruziec

25 maja dokonano odbioru końcowego zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Truskawkowej w miejscowości Ruziec od km 0+000 do km 0 + 259”.
 • Odbiór drog w Karczewie

Droga w Karczewie gotowa przed czasem

W ubiegłym tygodniu dokonano odbioru zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110217 C w miejscowości Karczewo”.
 • Wyremontowana droga w sołectwie Białkowo

Ukończono kolejną inwestycję

W tym miesiącu Gmina Golub-Dobrzyń dokonała odbioru prac remontowych związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 467 w m. Białkowo”.
 • Dłoń podpisująca umowę

Przebudowa drogi w Karczewie z dofinansowaniem

Na początku grudnia rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110217 C w miejscowości Karczewo”.
 • Przebudowywana ul. Truskawkowa

Przybędzie przebudowanych dróg

Gmina Golub-Dobrzyń przygotowuje się do realizacji kolejnych inwestycji. W ostatnim czasie wybrano wykonawców i podpisano umowy na przebudowę kolejnych dróg gminnych.
 • Wyremontowana droga we Wrockach

Droga we Wrockach przebudowana

Z początkiem czerwca dokonano odbioru końcowego zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110215C Pląchoty – Józefat w km od 2+570 do 2+798 w miejscowości Wrocki”.
 • Wyremontowana droga Zaręba-Bedewo-Golub-Dobrzyń

Zaręba-Bedewo-Golub-Dobrzyń – droga gotowa

Zakończyła się realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110264C Zaręba - Bedewo – Golub-Dobrzyń w km od 0+888 do km 1+411 w miejscowości Zaręba”.
 • Prace na drodze

Nowe drogi na wiosnę

Zakończono prace związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110203C Poćwiardowo – gr. Gminy na odcinku od km 1+206,00 do 2+165,00”.
 • Przecięcie wstęgi przez wójta Marka Ryłowicza

Otwarcie drogi

W piątek, 8 listopada odbyło się uroczyste otwarcie drogi gminnej Babiak – gr. Gminy.