Referaty i jednostki podległe

Referat Organizacyjny (Or)

kierownik: Małgorzata Orzechowska

tel. 56 683 54 00 wew.37
e-mail: m.orzechowska@uggolub-dobrzyn.pl
ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Referat Finansowy (Fn)

kierownik: Mirosława Melerska

tel. 56 683 54 00 wew.26
e-mail: m.melerska@uggolub-dobrzyn.pl
ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (GGR)

kierownik: Joanna Frączek

tel. 56 683 54 00 wew.35
e-mail: j.fraczek@uggolub-dobrzyn.pl
ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Referat Techniczno-Inwestycyjny i Gospodarki Przestrzennej (TI)

p.o. kierownika: Dariusz Bożejewicz

tel. 56 683 54 00
e-mail: d.bozejewicz@uggolub-dobrzyn.pl
ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Referat Biuro Rozwoju i Wsparcia Inwestycji (BR)

kierownik: Wioletta Szymańska

tel. 56 444 92 00, 56 683 54 00 wew. 27
e-mail: w.szymanska@uggolub-dobrzyn.pl
ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Referat Gospodarki Komunalnej (GK)

kierownik: Irmina Krupa

tel. 56 683 54 00 wew.38
e-mail: i.krupa@uggolub-dobrzyn.pl
ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady Gminy (Biuro Rady)

Anita Leszczyńska-Dębiec

tel. 56 683 54 00 wew. 34, kom. 531 459 399
e-mail: biurorady@uggolub-dobrzyn.pl
ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych, promocji, kultury, sportu i organizacji pozarządowych

Małgorzata Mierzejewska

tel. 56 683 54 00 wew.34, kom. 531 459 147
e-mail: m.mierzejewska@uggolub-dobrzyn.pl
ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Samodzielne stanowisko ds. informatyzacji, koordynator Biuletynu Informacji Publicznej

Mariusz Zieliński

tel. 56 683 54 00 wew.33
e-mail: m.zielinski@uggolub-dobrzyn.pl
ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli (GZEASiP)

kierownik: Joanna Wyżykowska

tel/fax 56 6822215
e-mail: edu@golub-dobrzyn.ug.gov.pl
Pl.1000-lecia 22a, (I piętro)
87-400 Golub-Dobrzyń
NIP: 503-00-60-707

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS)

kierownik: Daniela Kaleta

tel/fax. 056 683 54 04
e-mail: gops-gd@wp.pl
Pl.1000-lecia 22a, (II piętro)
87-400 Golub-Dobrzyń
NIP: 878-16-15-573

Banery

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

ul. Plac1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Centrala tel.: 56 683 54 00 (03)
Fax: 56 683 52 76
e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl
http://www.uggolub-dobrzyn.pl, 
http://golub-dobrzyn.nowoczesnagmina.pl

NIP 8781019960, REGON: 005726411
Symbol terytorialny Gminy Golub-Dobrzyń: 0405032

Godziny pracy Urzędu Gminy:
od 7.30 do 15.30 
(od poniedziałku do piątku)

Godziny otwarcia kasy:
od 8.00 do 10.30 oraz od 12.00 do 14.00 
(od poniedziałku do piątku)

Konta bankowe:
Konto podstawowe:
PKO Bank Polski, Oddział 1 w Golubiu-Dobrzyniu
62 1020 5024 0000 1002 0010 1139

Konto dot. gospodarowania odpadami:
PKO Bank Polski, Oddział Toruń
39 1020 5011 0000 9502 0250 0981