Referaty i jednostki podległe

Referat Organizacyjny (Or)

kierownik: Małgorzata Orzechowska

tel. 56 683 54 00 wew.37
e-mail: m.orzechowska@uggolub-dobrzyn.pl
ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Referat Finansowy (Fn)

kierownik: Mirosława Melerska

tel. 56 683 54 00 wew.26
e-mail: m.melerska@uggolub-dobrzyn.pl
ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (GGR)

kierownik: Joanna Frączek

tel. 56 683 54 00 wew.35
e-mail: j.fraczek@uggolub-dobrzyn.pl
ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Referat Techniczno-Inwestycyjny i Gospodarki Przestrzennej (TI)

p.o. kierownika: Dariusz Bożejewicz

tel. 56 683 54 00
e-mail: d.bozejewicz@uggolub-dobrzyn.pl
ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Referat Biuro Rozwoju (BR)

kierownik: Wioletta Szymańska

tel. 56 444 92 00, 56 683 54 00 wew. 27
e-mail: w.szymanska@uggolub-dobrzyn.pl
ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Referat Gospodarki Komunalnej (GK)

kierownik: Irmina Krupa

tel. 56 683 54 00 wew.38
e-mail: i.krupa@uggolub-dobrzyn.pl
ul. Pl. 1000-lecia 22a, (II piętro)
87-400 Golub-Dobrzyń

Samodzielne stanowisko ds. ochrony powietrza, funduszu sołeckiego i sportu

Szymon Janowski

tel. 56 683 54 00 wew. 41 , kom. 884 976 834
e-mail: s.jankowski@uggolub-dobrzyn.pl
ul. Pl. 1000-lecia 22a, (II piętro)
87-400 Golub-Dobrzyń

Samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady Gminy (Biuro Rady)

Anita Leszczyńska-Dębiec

tel. 56 683 54 00 wew. 34, kom. 531 459 399
e-mail: biurorady@uggolub-dobrzyn.pl
ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych, promocji, kultury, sportu i organizacji pozarządowych

Małgorzata Mierzejewska

tel. 56 683 54 00 wew.34, kom. 531 459 147
e-mail: m.mierzejewska@uggolub-dobrzyn.pl
ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Samodzielne stanowisko ds. informatyzacji, koordynator Biuletynu Informacji Publicznej

Mariusz Zieliński

tel. 56 683 54 00 wew.33
e-mail: m.zielinski@uggolub-dobrzyn.pl
ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli (GZEASiP)

kierownik: Agnieszka Malon

tel/fax 56 6822215
e-mail: edu@uggolub-dobrzyn.pl
Pl.1000-lecia 22a, (I piętro)
87-400 Golub-Dobrzyń
NIP: 503-00-60-707

Centrum Usług Społecznych (CUS)

dyrektor: Anna Miętka

tel/fax. 56 683 54 04
e-mail: cus@uggolub-dobrzyn.pl
Pl.1000-lecia 22a, (II piętro)
87-400 Golub-Dobrzyń
NIP: 878-16-15-573