Komisja Planowania, Przemysłu, Handlu, Budżetu i Finansów

Skład osobowy Komisji Planowania, Przemysłu, Handlu, Budżetu i  Finansów:

    Małgorzata Kamińska - Przewodniczący Komisji

    Wojciech Angowski - Członek Komisji

    Bogdan Jagielski - Członek Komisji

    Jacek Kopaczewski - Członek Komisji

    Adam Opacki - Członek Komisji

    Krzysztof Romanowski - Członek Komisji

    Tomasz Stefański - Członek Komisji