Komisja skarg, wniosków i petycji

Skład osobowy Komisji skarg, wniosków i petycji:

    Jerzy Rozwonkowski - Przewodniczący Komisji

    Adam Opacki - Wiceprzewodniczący Komisji

    Szymon Badowski - Członek Komisji

    Bogdan Jagielski - Członek Komisji

    Tomasz Sadakiewski - Członek Komisji

.