Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowogrodzie

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowogrodzie

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Nowogrodzie
Dyrektor – Renata Piskorska

Nowogród 32
87–400 Golub–Dobrzyń
e-mail: nowoszkol@wp.pl
http://nowoszkol.edupage.org
tel/fax: 056 683 84 22

 

Gminne Przedszkole w Nowogrodzie
Dyrektor – Renata Piskorska

Nowogród 32
87–400 Golub–Dobrzyń
e-mail: nowoszkol@wp.pl
http://nowoszkol.edupage.org
tel/fax: 056 683 84 22

Organ prowadzący: Gmina Golub-Dobrzyń