Oświata / Edukacja

 • Dzieci w szkole

Informacje o postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów.
 • Grafika informacyjna

Ferie z ekonomią w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Gałczewie 

Szkoła Podstawowa w Gałczewie znalazła się w gronie 65 szkół z całej Polski, biorących udział w tegorocznej edycji projektu edukacji ekonomicznej "Ferie z ekonomią".
 • Uczestnicy projektu

Międzynarodowo w Ostrowitem

W dniach od 6 do 10 grudnia w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Jędryczki w Ostrowitem gościli uczestnicy projektu „Be the change you wish to see in the world”, w ramach prowadzonego przez szkołę programu ERASMUS+.
 • Zakupione książki

Nowości wydawnicze w bibliotece

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie otrzymała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025
 • Logo "Laboratoria Przyszłości"

Wsparcie na "Laboratoria Przyszłości"

Gmina Golub-Dobrzyń podaje do publicznej wiadomości informację o wielkości pozyskanych środków finansowych w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI, realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i nauki we współpracy z Centrum GovTech w kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
 • Informacja

Zmiana adresu poczty elektronicznej GZEASiP

Informujemy, iż nastąpiła zmiana adresu poczty elektronicznej Gminnego Zespołu Ekonomicznego-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli.
 • Grafika stockowa

Informacja o pozyskanych środkach

Gmina Golub-Dobrzyń podaje do publicznej wiadomości listę szkół, którym w 2021 roku udzielone zostało  wsparcie finansowe z budżetu państwa.
 • Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

Edukacja to nie nauka. Edukacja to dostrzeganie potrzeb innych i wychodzenie im naprzeciw.
 • Spotkanie z Radami Rodziców

Spotkanie dot. Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

Trwają prace nad projektem Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
 • Wręczenie aktów mianowania nauczycielom

Spotkanie inaugurujące rok szkolny

W Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń, w dniu 25 sierpnia miało miejsce spotkanie inaugurujące rok szkolny 2021/2022.
 • Grafika stockowa

Stypendia szkolne

Informujemy, że od dnia 1 września do 15 września 2021 roku można składać wnioski, o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym na rok szkolny 2021/2022.
 • Uczennica podczas nauki

Obowiązek nauki w 2021 roku

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej: Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa.
 • Sala lekcyjna

Komunikat do rodziców/opiekunów młodzieży w wieku 15 – 18 lat

W celu aktualizacji gminnej ewidencji obowiązku nauki Wójt Gminy Golub-Dobrzyń prosi o złożenie informacji dot. formy spełniania obowiązku nauki w roku szkolnym 2020/21 przez młodzież w wieku 15-18 lat zamieszkującą na terenie gminy Golub-Dobrzyń.