Oświata / Edukacja

  • Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

Edukacja to nie nauka. Edukacja to dostrzeganie potrzeb innych i wychodzenie im naprzeciw.
  • Spotkanie z Radami Rodziców

Spotkanie dot. Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

Trwają prace nad projektem Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
  • Wręczenie aktów mianowania nauczycielom

Spotkanie inaugurujące rok szkolny

W Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń, w dniu 25 sierpnia miało miejsce spotkanie inaugurujące rok szkolny 2021/2022.
  • Grafika stockowa

Stypendia szkolne

Informujemy, że od dnia 1 września do 15 września 2021 roku można składać wnioski, o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym na rok szkolny 2021/2022.
  • Uczennica podczas nauki

Obowiązek nauki w 2021 roku

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej: Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa.
  • Sala lekcyjna

Komunikat do rodziców/opiekunów młodzieży w wieku 15 – 18 lat

W celu aktualizacji gminnej ewidencji obowiązku nauki Wójt Gminy Golub-Dobrzyń prosi o złożenie informacji dot. formy spełniania obowiązku nauki w roku szkolnym 2020/21 przez młodzież w wieku 15-18 lat zamieszkującą na terenie gminy Golub-Dobrzyń.

Banery

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

ul. Plac1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Centrala tel.: 56 683 54 00 (03)
Fax: 56 683 52 76
e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl
http://www.uggolub-dobrzyn.pl, 
http://golub-dobrzyn.nowoczesnagmina.pl

NIP 8781019960, REGON: 005726411
Symbol terytorialny Gminy Golub-Dobrzyń: 0405032

Godziny pracy Urzędu Gminy:
od 7.30 do 15.30 
(od poniedziałku do piątku)

Godziny otwarcia kasy:
od 8.00 do 10.30 oraz od 12.00 do 14.00 
(od poniedziałku do piątku)

Konta bankowe:
Konto podstawowe:
PKO Bank Polski, Oddział 1 w Golubiu-Dobrzyniu
62 1020 5024 0000 1002 0010 1139

Konto dot. gospodarowania odpadami:
PKO Bank Polski, Oddział Toruń
39 1020 5011 0000 9502 0250 0981