Oświata / Edukacja

 • Wręczenie nagród

Wręczenie nagród i aktów nadania stopnia awansu zawodowego

7 września w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Sokołowie odbyła się uroczystość wręczenia nagród Wójta Gminy w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
 • Wojt Marek Ryłowicz i dyrektor Urszula Arentowicz

Zmiana na stanowisku dyrektora w Węgiersku

25 sierpnia odbyło się uroczyste pożegnanie z okazji przejścia na emeryturę pani Urszuli Arentowicz. Pani Urszula posiada ponad 40–letni staż pracy jako nauczyciel, zaś w 2003 r. objęła stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Sołtykiewicza w Węgiersku. 
 • Grafika informacyjna

Stypendia szkolne

Informujemy, że od dnia 1 września 2023 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym na rok szkolny 2023/2024.
 • Gala edukacyjna

Gala edukacyjna

29 czerwca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gałczewie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w ramach stypendium Wójta Gminy Golub-Dobrzyń.
 • Otwarcie nowej części szkoły w Węgiersku

Szkoła w Węgiersku jest już oficjalnie większa

Otwarto nową część placówki. W sali gimnastycznej rozbrzmiały dźwięki utworów Zbigniewa Wodeckiego, Krzysztofa Krawczyka i Andrzeja Zauchy. Wykonali je muzycy z Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. Później na scenie pojawili się "Mali Kujawiacy z ziemi dobrzyńskiej". 
 • Zawodnicy JUDO

Uczniowski klub sportowy Judo "Kopernik Gałczewo"

Judo to sztuka walki, która nie tylko rozwija siłę fizyczną, ale również charakter i umiejętności interpersonalne. W Polsce wiele klubów sportowych skupia się na szkoleniu młodych adeptów tej dyscypliny, a jeden z nich, początkujący wyróżnia się szczególnie - uczniowski klub sportowy judo "Kopernik Gałczewo".
 • Uczestnicy i laureaci konkursu

Znamy laureatów konkursu „Polski Papież Jan Paweł II - Ku pamięci”

28 kwietnia w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Jędryczki w Ostrowitem odbył się XV Jubileuszowy Powiatowy Konkurs „POLSKI PAPIEŻ 1978–2005 – KU PAMIĘCI”. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Wójta Gminy Golub-Dobrzyń Pana Marka Ryłowicza.
 • Laureaci konkursu

Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej

21 kwietnia w Szkole Podstawowej im. Dziewanowskich w Płonnem odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej pn.: "Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród". Konkurs adresowany był do uczniów szkół z powiatu golubsko-dobrzyńskiego. 
 • II Gminny Turniej Pluszowego Misia

II Gminny Turniej Pluszowego Misia

20 kwietnia odbył się II Gminny Turniej Pluszowego Misia pod Patronatem Wójta Gminy Golub-Dobrzyń. Dzieci przedszkolne oraz z klas I – III z terenu Gminy Golub-Dobrzyń uczestniczyły w konkurencjach sportowych, gdzie miały możliwość sprawdzić swoją sprawność, szybkość i zręczność.
 • Laureaci konkursu

Gminny Konkurs Językowo-Ekologiczny Eco Friendly Teens

21 kwietnia odbyło się rozdanie dyplomów i nagród uczniom, którzy wzięli udział w Gminnym Konkursie Językowo-Ekologicznym Eco Friendly Teens, organizowanym przez szkołę we Wrockach pod patronatem Wójta Gminy Golub-Dobrzyń.
 • Klub Młodzieżowy Gałczewo

Klub Młodzieżowy w Szkole Podstawowej w Gałczewie

Towarzystwo Rozwoju Gminy Golub-Dobrzyń działające przy Szkole Podstawowej w Gałczewie zakończyło właśnie działanie Klubu Młodzieżowego Gałczewo.
 • Sala lekcyjna

Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.
 • Narada dla dyrektorów

Narada dla dyrektorów

5 grudnia za Zamku Golubskim odbyła się narada dla dyrektorów w rejonie wizytacyjnym organizowana przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
 • Zdjęcie grupowe

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej to szczególny dzień dla wszystkich pedagogów. To czas podsumowań pracy jaką nauczyciele świadczą na rzecz młodego pokolenia, ucząc a jednocześnie wychowując. Dzień ten to czas składania na ręce nauczycieli podziękowań za trud i wysiłek jaki wkładają w przekazywanie wiedzy ale również kształtowanie właściwych postaw wśród dzieci i młodzieży.
 • Wójt oraz dyrektorzy szkół

Spotkanie z dyrektorami szkół

31 sierpnia odbyło się spotkanie Wójta z dyrektorami szkół gminnych, na którym miało miejsce uroczyste wręczenie aktów powierzenia stanowisk dyrektora szkół.
 • Osoby nagrodzone

Wręczenie nagród Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

23 sierpnia odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Wójta Gminy Golub-Dobrzyń uczniom, którzy na egzaminie ósmoklasisty uzyskali wysokie wyniki.
 • Statuetki

Uczniowie z sukcesami nagrodzeni

28 czerwca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gałczewie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w ramach stypendium Wójta Gminy Golub-Dobrzyń.
 • Uczennice w szkole

Nabór wniosków o udzielenie stypendium Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

Trwa nabór wniosków o udzielenie stypendium Wójta Gminy Golub-Dobrzyń w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
 • Plakat konkursowy

Konkurs na "Najładniejszą zakładkę do książki"

Zapraszamy do udziału w konkursie "Najładniejsza zakładka do książki" organizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Nowogrodzie.
 • Święto szkoły w Węgiersku

Święto szkoły w Węgiersku

Wczoraj w Szkole Podstawowej im. Józefa Sołtykiewicza w Węgiersku odbyły się obchody "Święta Szkoły". Wydarzenie odbywało się na pamiątkę nadania szkole imienia. 
 • Logo

Wsparcie z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

Gmina Golub-Dobrzyń podaje do publicznej wiadomości listę szkół, którym w 2022 roku udzielone zostało wsparcie finansowe z budżetu państwa.
 • Uczestnicy konkursu

„Spotkajmy się na Olimpie” – Gminne Potyczki Polonistyczne pod patronatem Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

Jedna z klas w Szkole Podstawowej we Wrockach 8 kwietnia zamieniła się w Olimp. Tam o laur zwycięzcy w konkurencjach dotyczących znajomości mitologii walczyli uczniowie ze szkół w Gałczewie, Lisewie, Nowogrodzie, Węgierska i Wrocek (14 osób).
 • Logo projektu "Umiem pływać"

Umiem pływać - ruszyły wyjazdy na basen

W ramach kontynuacji organizowanego od kilku lat programu UMIEM PŁYWAĆ, 5 kwietnia  ruszają wyjazdy szkół na basen.
 • Dziewczynka rzuca do kosza

Dodatkowe zajęcia sportowe w szkołach

Gmina Golub-Dobrzyń podpisała 15 marca porozumienie w sprawie realizacji programu Szkolny Klub Sportowy.
 • Dzieci w szkole

Informacje o postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów.
 • Grafika informacyjna

Ferie z ekonomią w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Gałczewie 

Szkoła Podstawowa w Gałczewie znalazła się w gronie 65 szkół z całej Polski, biorących udział w tegorocznej edycji projektu edukacji ekonomicznej "Ferie z ekonomią".
 • Tablica interaktywna zakupiona w ramach projektu

Realizacja projektów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostrowitem

W bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa im. T. Jędryczki w Ostrowitem otrzymała duże wsparcie finansowe. Do końca 2021 r. udało się w całości sfinalizować 2 projekty, natomiast „Laboratoria Przyszłości” zrealizowano w ok. 70 procentach.
 • Uczestnicy projektu

Międzynarodowo w Ostrowitem

W dniach od 6 do 10 grudnia w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Jędryczki w Ostrowitem gościli uczestnicy projektu „Be the change you wish to see in the world”, w ramach prowadzonego przez szkołę programu ERASMUS+.
 • Zakupione książki

Nowości wydawnicze w bibliotece

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie otrzymała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025
 • Logo "Laboratoria Przyszłości"

Wsparcie na "Laboratoria Przyszłości"

Gmina Golub-Dobrzyń podaje do publicznej wiadomości informację o wielkości pozyskanych środków finansowych w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI, realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i nauki we współpracy z Centrum GovTech w kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
 • Informacja

Zmiana adresu poczty elektronicznej GZEASiP

Informujemy, iż nastąpiła zmiana adresu poczty elektronicznej Gminnego Zespołu Ekonomicznego-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli.
 • Grafika stockowa

Informacja o pozyskanych środkach

Gmina Golub-Dobrzyń podaje do publicznej wiadomości listę szkół, którym w 2021 roku udzielone zostało  wsparcie finansowe z budżetu państwa.
 • Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

Edukacja to nie nauka. Edukacja to dostrzeganie potrzeb innych i wychodzenie im naprzeciw.
 • Spotkanie z Radami Rodziców

Spotkanie dot. Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

Trwają prace nad projektem Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
 • Wręczenie aktów mianowania nauczycielom

Spotkanie inaugurujące rok szkolny

W Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń, w dniu 25 sierpnia miało miejsce spotkanie inaugurujące rok szkolny 2021/2022.
 • Grafika stockowa

Stypendia szkolne

Informujemy, że od dnia 1 września do 15 września 2021 roku można składać wnioski, o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym na rok szkolny 2021/2022.
 • Uczennica podczas nauki

Obowiązek nauki w 2021 roku

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej: Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa.
 • Sala lekcyjna

Komunikat do rodziców/opiekunów młodzieży w wieku 15 – 18 lat

W celu aktualizacji gminnej ewidencji obowiązku nauki Wójt Gminy Golub-Dobrzyń prosi o złożenie informacji dot. formy spełniania obowiązku nauki w roku szkolnym 2020/21 przez młodzież w wieku 15-18 lat zamieszkującą na terenie gminy Golub-Dobrzyń.