Warsztaty dla seniorów

Gmina Golub-Dobrzyń realizuje projekty skierowane do seniorów, tj. osób powyżej 60 roku życia, których celem jest zwiększenie świadomości oraz wzrost aktywności społecznej osób starszych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Golub-Dobrzyń. Dzięki stworzeniu odpowiedniej oferty skierowanej do osób starszych, seniorzy będą mogli spotykać się i efektywnie spędzać czas. W ramach warsztatów rozwiną swoje pasje, wymienią się doświadczeniami i skorzystają z zaplanowanych bloków tematycznych (warsztaty z psychologiem, warsztaty z dietetykiem, warsztaty z zakresu stylu i pielęgnacji urody osób 60+, zajęcia sportowo-ruchowe, warsztaty artystyczne, oraz wyjazdy kulturalno-animacyjne).

Realizacja projektów możliwa jest dzięki wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność; Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014–2020.


  • Uczestnicy projektu

Zakończenie projektu dla seniorów w Nowejwsi

Seniorzy z Nowejwsi spotkali się wczoraj, aby podsumować realizację projektu pn. „Seniorem być” – warsztaty dla seniorów w miejscowości Nowawieś.
  • Uczestnicy projektu w Owieczkowie

Seniorzy dziękują za warsztaty

Z końcem sierpnia zakończyła się realizacja 7 projektów społecznych skierowanych do seniorów. W ostatnim czasie seniorzy spotkali się ponownie aby je podsumować.
  • Warsztaty dla seniorów

Trwają warsztaty dla seniorów

Sierpień to trzeci i zarazem ostatni miesiąc realizacji 7 projektów skierowanych do seniorów. Przypomnijmy, że Gmina Golub-Dobrzyń w okresie od 22  maja do 31 sierpnia br.  realizuje kolejne warsztaty dla osób w wieku 60+.
  • Warsztaty dla seniorów

Ruszyły kolejne warsztaty dla seniorów

W Białkowie, Skępsku i Wrockach trwa realizacja projektów dedykowanych seniorom pn. „Życie w pełni” - warsztaty dla seniorów w miejscowości Białkowo, „Twórczy senior” - warsztaty dla seniorów w miejscowości Skępsk oraz „Żyje aktywnie” - warsztaty dla seniorów w miejscowości Wrocki.