Rekrutacja

Gmina Golub-Dobrzyń ogłasza nabór uczestników do projektu Aktywni seniorzy Klubu Seniora w Paliwodziźnie
  

Projekt „Aktywni seniorzy Klubu Seniora w Paliwodziźnie” realizowany jest przez Gminę Golub-Dobrzyń w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014 - 2020 w ramach 9 Oś priorytetowa: 9. Solidarne społeczeństwo; Działanie: 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych; Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych..

Całkowita wartość projektu: 923 100,00 zł.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 784 635,00 zł, z budżetu państwa: 46 155,00 zł, budżet gminy: 92 310,00 zł.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług opiekuńczych dla 40 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w wieku powyżej 60 roku życia poprzez utworzenie Klubu Aktywnego Seniora w Paliwodziźnie i tym samym poprawa funkcjonowania w środowisku lokalnym 40 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu seniorów w terminie do 28.04.2023 r.

Miejsce realizacji projektu: Klub Seniora w Paliwodziźnie – budynek świetlicy wiejskiej w Paliwodziźnie.

Realizacja projektu: 04.05.2021r. do 28.04.2023r.
Rekrutacja do udziału w projekcie prowadzona jest w biurze projektu mieszczącym się w budynku Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń, Pl.1000-lecia 25, Golub-Dobrzyń.

Kontakt: Referat Biuro Rozwoju i Wsparcia Inwestycji 56 683 54 00.
Kryteria rekrutacji:
– obligatoryjne:
• zamieszkiwanie na terenie gminy Golub-Dobrzyń (oświadczenie uczestnika), 
• wiek 60 lat lub więcej (informacje zawarte w formularzu rekrutacyjnym z oświadczeniem, że  podane informację są prawdziwe)
• osoba potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (na podstawie oświadczenia o potrzebie wsparcia w codziennym funkcjonowaniu wraz z podaniem przyczyny tego stanu rzeczy – chorobie lub niepełnosprawności). 

Dokumenty rekrutacyjne dostępne w biurze projektu, budynek  Urzędu Gminy w Golubiu-Dobrzyniu, pok. 8 oraz zakładce Rekrutacja (z lewej strony).

  • data: 2021-05-04

Banery

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

ul. Plac1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Centrala tel.: 56 683 54 00 (03)
Fax: 56 683 52 76
e-mail: sekretariat@uggolub-dobrzyn.pl
http://www.uggolub-dobrzyn.pl, 
http://golub-dobrzyn.nowoczesnagmina.pl

NIP 8781019960, REGON: 005726411
Symbol terytorialny Gminy Golub-Dobrzyń: 0405032

Godziny pracy Urzędu Gminy:
od 7.30 do 15.30 
(od poniedziałku do piątku)

Godziny otwarcia kasy:
od 8.00 do 10.30 oraz od 12.00 do 14.00 
(od poniedziałku do piątku)

Konta bankowe:
Konto podstawowe:
PKO Bank Polski, Oddział 1 w Golubiu-Dobrzyniu
62 1020 5024 0000 1002 0010 1139

Konto dot. gospodarowania odpadami:
PKO Bank Polski, Oddział Toruń
39 1020 5011 0000 9502 0250 0981