Otwarte Strefy Aktywności

Otwarte Strefy Aktywności (OSA)

Otwarte Strefy Aktywności (OSA) to program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowy współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystki.

Na terenie Gminy Golub-Dobrzyń utworzono trzy Otwarte Strefy Aktywności (OSA) w wariancie podstawowym składające się z siłowni plenerowej (minimum 6 urządzeń) oraz strefy relaksu w miejscowościach Wrocki, Lisewo oraz Antoniewo.

Wrocki

Lisewo

Antoniewo