Stawki opłat za odpady komunalne

Informacja o opłatach za odpady komunalne

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń przypomina, że zgodnie z Uchwałą nr XVIII.114.2020 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 12.03.2020 r. od 1 kwietnia  2020 r. zmianie uległy stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wynoszą:

  • 17,00 zł od mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje nie więcej niż 4 osoby;
  • 16,00 zł od mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 5 i więcej osób.

Ulga za kompostowanie bioodpadów w kompostowniku w wysokości 3,00 zł/osobę za m-c (opłata po uldze przy stawce 17,00 zł wynosi 14,00 zł/osobę, przy stawce 16,00 wynosi 13,00 zł/osobę.

Ponadto każdy mieszkaniec jest zobowiązany do zbierania odpadów w sposób selektywny (do segregowania śmieci). W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie będzie wypełniał obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w drodze decyzji zostanie na niego nałożona podwyższona opłata w wysokości 34 zł za osobę dla nieruchomości zamieszkałych przez nie więcej niż 4 osoby lub 32 zł od osoby dla nieruchomości zamieszkałej przez 5 i więcej osób.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. 

Wpłat za odbiór odpadów można dokonać u sołtysa danego sołectwa lub na konto Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń:

Nr rachunku: 39 1020 5011 0000 9502 0250 0981

Uchwala NR XVIII.114.2020 Rady Gminy Golub-Dobrzyn z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wyboru metody określenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty

 

Banery

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

ul. Plac1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Centrala tel.: 56 683 54 00 (03)
Fax: 56 683 52 76
e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl
http://www.uggolub-dobrzyn.pl, 
http://golub-dobrzyn.nowoczesnagmina.pl

NIP 8781019960, REGON: 005726411
Symbol terytorialny Gminy Golub-Dobrzyń: 0405032

Godziny pracy Urzędu Gminy:
od 7.30 do 15.30 
(od poniedziałku do piątku)

Godziny otwarcia kasy:
od 8.00 do 10.30 oraz od 12.00 do 14.00 
(od poniedziałku do piątku)

Konta bankowe:
Konto podstawowe:
PKO Bank Polski, Oddział 1 w Golubiu-Dobrzyniu
62 1020 5024 0000 1002 0010 1139

Konto dot. gospodarowania odpadami:
PKO Bank Polski, Oddział Toruń
39 1020 5011 0000 9502 0250 0981