Aktywizacja społeczno-zawodowa

  • Szkolenie

Trwa rekrutacja do projektów aktywizacyjnych

W okresie od dnia 1 marca 2022 roku do dnia 30 września 2022 roku Gmina Golub-Dobrzyń realizuje projekty pt. Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Golub-Dobrzyń ze szczególnym uwzględnieniem sołectw Gajewo i Ostrowite oraz Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Golub-Dobrzyń ze szczególnym uwzględnieniem sołectw Sokołowo i Sokoligóra.