Skład osobowy Rady Gminy Golub-Dobrzyń kadencji 2024 - 2029

Przewodniczący: Artur Kaszyński


Z-cy Przewodniczącego:

Tomasz Stefański
Krzysztof Romanowski

 

Członkowie Rady Gminy:

Angowski Wojciech
Badowski Szymon
Boniecki Rafał
Chmielewska Ewa
Hnatusz Aneta
Hossa Mirosław
Kamińska Małgorzata
Kaszyński Artur
Kopaczewski Jacek
Romanowski Krzysztof
Rosołowska Karolina
Rozwonkowski Jerzy
Skrzyniecki Ryszard
Stefański Tomasz
Wrzesiński Wojciech