Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

 • Nowo powstały chodnik w Nowejwsi

Nowawieś się zmienia

W Nowejwsi firma ROADBUD GP sp. z o. o. z Sokołowa prowadzi pracę związane z realizacją zadania pn. „Rozwój infrastruktury obszarów, w których funkcjonowały zlikwidowane PPGR w granicach gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń”. 
 • Rzut na projektowaną drogę

Ogłoszono przetarg na rozbudowę sieci wodociągowej

W piątek (5 lipca) ogłoszono przetarg na wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn. „Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i sieciowej pompowni wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń”.
 • Zaznaczony na mapie chodnik we Wrockach planowany do budowy

Poznaliśmy oferty na modernizację dróg gminnych

Dziś otwarto oferty złożone przez zainteresowanych wykonawców na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg i drogi dla pieszych na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń”.
 • Podpisanie umowy z wykonawcą

Nowe boisko i nowe drogi jeszcze w tym roku

Dziś Wójt Marek Ryłowicz oraz Skarbnik Iwona Górska w obecności Przewodniczącego Rady Gminy Artura Kaszyńskiego podpisali umowę z firmą ROADBUD GP sp. z o.o. na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego, zagospodarowanie terenu oraz wykonanie nowej nawierzchni drogi w miejscowościach na obszarze, których funkcjonowały PPGR”.
 • Termomodernizowany budynek we Wrockach

Termomodernizacja budynku we Wrockach

We Wrockach trwają prace związane z termomodernizacją budynku, w którym zlokalizowany jest m.in. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, apteka czy biblioteka. Kolejno zagospodarowany będzie również teren wokół budynku.
 • Budowa chodnika w Nowejwsi

Budują chodnik w Nowejwsi

W Nowejwsi firma ROADBUD GP sp. z o. o. z Sokołowa rozpoczęła pracę polegająca na budowie chodnika związane z realizacją zadania pn. „Rozwój infrastruktury obszarów, w których funkcjonowały zlikwidowane PPGR w granicach gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń”.
 • Bryła nowego budynku

Szkoła „rośnie” bardzo szybko

Trwają prace budowlane związane z realizacją zadania pn. „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowitem”.
 • Przecięcie wstęgi przez Minister Annę Gembicką

Uroczyste otwarcie dróg

Wczoraj w Sokołowie odbyło się uroczyste otwarcie dróg wykonanych w ramach zadania pn. „Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez modernizację dróg na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń”.
 • Tablica informująca o dofinansowaniu

Prawie 8 mln zł na kolejne inwestycje

Gmina Golub-Dobrzyń otrzymała dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład VIII edycja na zadania pn. „Modernizacja dróg i drogi dla pieszych na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń” oraz „Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i sieciowej pompowni wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń”.
 • Podpisanie umowy

Tereny popegeerowskie wkrótce piękniejsze

Wójt Marek Ryłowicz oraz Skarbnik Iwona Górska podpisali dziś umowę z wykonawcą wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, firmą ROADBUD GP sp. z o. o. z Sokołowa reprezentowaną przez pana Zbigniewa Góreckiego na realizację zadania pn. „Rozwój infrastruktury obszarów, w których funkcjonowały zlikwidowane PPGR w granicach gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń”.
 • Tabica informująca o dofinansowaniu

799 670,00 zł na zabytki dla Gminy Golub-Dobrzyń

Gmina Golub-Dobrzyń otrzymała 799 670,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. „Modernizacja zabytkowego mienia komunalnego w Podzamku Golubskim”.
 • Tablica informująca o dofinansowaniu

2,5 mln dofinansowania z Polskiego Ładu

Gmina Golub-Dobrzyń otrzymała ponad 2,5 mln zł dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – edycja VI – PGR na realizację dwóch zadań.
 • Przebudowana droga

Kolejny odbiór przebudowanych dróg

We wrześniu odbył się odbiór zadania pn. „Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez modernizację dróg na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń”.
 • Rozbudowa szkoły w Ostrowitem

Rozbudowują szkołę w Ostrowitem

Rozpoczęły się prace budowlane związane z realizacją zadania pn. „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowitem”.
 • Podpisanie umowy

Podpisano umowę na rozbudowę szkoły w Ostrowitem

Wczoraj, Wójt Marek Ryłowicz oraz Skarbnik Iwona Górska podpisali umowę z Wykonawcą, Firmą Ogólnobudowlaną Krzysztof Getka dot. realizacji zadania pn. „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowitem”.
 • Przecięcie wstęgi przez Wójta Marka Ryłowicza

Uroczysty odbiór dróg

26 maja odbył się techniczny odbiór zadania pn. „Rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń”. Natomiast wczoraj w Skępsku odbyły się uroczystości z tym związane.
 • Droga w kierunku jeziora Grodno

Nowe drogi w Nowogrodzie

W Nowogrodzie wkrótce zakończone zostaną prace dot. zadań pn. „Remont drogi wewnętrznej na dz. nr 140/1 w miejscowości Nowogród” oraz „Remont drogi wewnętrznej na dz. nr 15/1 i 126/4 w miejscowości Nowogród”.
 • Droga w Gałczewku

Zakończono przebudowę drogi w Gałczewku

W Gałczewku dobiegły końca prace dot. zadania pn. „Przebudowa drogi na dz. nr 13 w miejscowości Gałczewko”. Była to ostatnia przebudowa drogi realizowana w ramach inwestycji pn. „Rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń”.
 • „Przebudowa i remont drogi gminnej nr 110225C w miejscowości Krążno”

Nowa nawierzchnia na kolejnych drogach

W gminie Golub-Dobrzyń trwają prace prowadzone w ramach inwestycji pn. „Rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń”. W ramach tego projektu wykonano już drogi w Krążnie, w Ostrowitem i Skępsku. Drogi czekają na odbiór.
 • Projekt wstępny elewacji budynku we Wrockach

Gmina ogłasza przetarg

Gmina Golub-Dobrzyń ogłosiła postępowanie na realizację zamówienia pn. „Rozwój infrastruktury obszarów, w których funkcjonowały zlikwidowane PPGR w granicach gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń”.
 • Prace remontowe na drodze

W Węgiersku ruszyli z budową drogi

W Węgiersku rozpoczęły się prace drogowe związane z realizacją zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 110256C Paliwodzizna-Węgiersk w km od 3+427 do 4+426 w miejscowości Węgiersk”.
 • Wizualizacja nowego budynku szkoły

Ogłoszono przetarg na rozbudowę szkoły

W poniedziałek Gmina Golub-Dobrzyń ogłosiła przetarg na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowitem”.
 • Informacja o dofinansowaniu

Wykonawca rusza z modernizacją dróg

Z początkiem lutego przekazano plac budowy wykonawcy, Przedsiębiorstwu Robót Drogowych z Lipna w ramach  realizowanego zadania pn. „Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej  poprzez modernizację dróg na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń”.
 • Uroczystość podpisania umowy i przekazania placu budowy

Uroczyste podpisanie umowy i przekazanie placu budowy

Dziś w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Sokołowie odbyła się uroczystość oficjalnego podpisania umowy z Wykonawcą dot. zadania pn. „Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej  poprzez modernizację dróg na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń” oraz przekazania placu budowy Wykonawcy dot. zadania pn. „Rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń”.
 • Uroczysty odbiór dróg

Uroczysty odbiór dróg

W poniedziałek, 12 września we Wrockach miało miejsce uroczyste oddanie do użytku dróg przebudowanych w ramach zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków infrastruktury drogowej w Gminie Golub-Dobrzyń”.
 • Droga w Lisewie

Trwają przebudowy dróg

Trwają prace związane z realizacją zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków infrastruktury drogowej w Gminie Golub-Dobrzyń”.
 • Uroczyste przekazanie promes

Gmina z promesą na prawie 3 mln zł

28 lipca w auli Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku odbyło się uroczyste przekazanie samorządowcom symbolicznych promes Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – III edycja - Państwowe Gospodarstwa Rolne.
 • Tablica informująca o dofinansowaniu

Gmina pozyskuje kolejne miliony

Gmina Golub-Dobrzyń w ramach III edycji Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych otrzyma 2 940 000,00 zł na zadanie pn. „Rozwój infrastruktury obszarów, w których funkcjonowały zlikwidowane PPGR w granicach gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń”.
 • Uroczyste przekazanie promes

Uroczyste przekazanie promes

W dniu dzisiejszym Wójt Marek Ryłowicz razem z innymi włodarzami z terenu całego powiatu golubsko-dobrzyńskiego uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami rządu.
 • Tablica informująca o dofinansowaniu

9 mln zł wsparcia dla Gminy Golub-Dobrzyń

Dziś premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki II edycji naboru Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. W ramach tego konkursu trzy z czterech złożonych przez Gminę Golub-Dobrzyń wniosków zostały rozpatrzone pozytywnie i otrzymają dofinansowanie o łącznej kwocie 9 085 000,00 zł.
 • Wójt Marek Ryłowicz z zaproszonymi gośćmi

Gmina Golub-Dobrzyń z ponad 4 mln zł na drogi

20 kwietnia w świetlicy wiejskiej we Wrockach odbyła się uroczystość przekazania umowy oraz placu budowy Wykonawcy dot. realizacji zadania pn. realizowanego w ramach otrzymanego dofinansowania z programu Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.