Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

  • Uroczystość podpisania umowy i przekazania placu budowy

Uroczyste podpisanie umowy i przekazanie placu budowy

Dziś w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Sokołowie odbyła się uroczystość oficjalnego podpisania umowy z Wykonawcą dot. zadania pn. „Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej  poprzez modernizację dróg na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń” oraz przekazania placu budowy Wykonawcy dot. zadania pn. „Rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń”.
  • Uroczysty odbiór dróg

Uroczysty odbiór dróg

W poniedziałek, 12 września we Wrockach miało miejsce uroczyste oddanie do użytku dróg przebudowanych w ramach zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków infrastruktury drogowej w Gminie Golub-Dobrzyń”.
  • Droga w Lisewie

Trwają przebudowy dróg

Trwają prace związane z realizacją zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków infrastruktury drogowej w Gminie Golub-Dobrzyń”.
  • Uroczyste przekazanie promes

Gmina z promesą na prawie 3 mln zł

28 lipca w auli Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku odbyło się uroczyste przekazanie samorządowcom symbolicznych promes Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – III edycja - Państwowe Gospodarstwa Rolne.
  • Tablica informująca o dofinansowaniu

Gmina pozyskuje kolejne miliony

Gmina Golub-Dobrzyń w ramach III edycji Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych otrzyma 2 940 000,00 zł na zadanie pn. „Rozwój infrastruktury obszarów, w których funkcjonowały zlikwidowane PPGR w granicach gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń”.
  • Uroczyste przekazanie promes

Uroczyste przekazanie promes

W dniu dzisiejszym Wójt Marek Ryłowicz razem z innymi włodarzami z terenu całego powiatu golubsko-dobrzyńskiego uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami rządu.
  • Tablica informująca o dofinansowaniu

9 mln zł wsparcia dla Gminy Golub-Dobrzyń

Dziś premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki II edycji naboru Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. W ramach tego konkursu trzy z czterech złożonych przez Gminę Golub-Dobrzyń wniosków zostały rozpatrzone pozytywnie i otrzymają dofinansowanie o łącznej kwocie 9 085 000,00 zł.
  • Wójt Marek Ryłowicz z zaproszonymi gośćmi

Gmina Golub-Dobrzyń z ponad 4 mln zł na drogi

20 kwietnia w świetlicy wiejskiej we Wrockach odbyła się uroczystość przekazania umowy oraz placu budowy Wykonawcy dot. realizacji zadania pn. realizowanego w ramach otrzymanego dofinansowania z programu Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.