Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

  • Uroczyste przekazanie promes

Uroczyste przekazanie promes

W dniu dzisiejszym Wójt Marek Ryłowicz razem z innymi włodarzami z terenu całego powiatu golubsko-dobrzyńskiego uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami rządu.
  • Tablica informująca o dofinansowaniu

9 mln zł wsparcia dla Gminy Golub-Dobrzyń

Dziś premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki II edycji naboru Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. W ramach tego konkursu trzy z czterech złożonych przez Gminę Golub-Dobrzyń wniosków zostały rozpatrzone pozytywnie i otrzymają dofinansowanie o łącznej kwocie 9 085 000,00 zł.
  • Wójt Marek Ryłowicz z zaproszonymi gośćmi

Gmina Golub-Dobrzyń z ponad 4 mln zł na drogi

20 kwietnia w świetlicy wiejskiej we Wrockach odbyła się uroczystość przekazania umowy oraz placu budowy Wykonawcy dot. realizacji zadania pn. realizowanego w ramach otrzymanego dofinansowania z programu Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.