Urząd Gminy

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Centrala tel.: 56 683 54 00 (03)
Fax: 56 683 52 76
e-mail: sekretariat@uggolub-dobrzyn.pl
http://www.uggolub-dobrzyn.pl, 
http://bip.uggolub-dobrzyn.pl
 

Podstawowe informacje