Ważne druki

FORMULARZE DO POBRANIA

Zasiłek rodzinny 

    wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego Odnośnik otworzy się w nowym oknie
    oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu
    oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego Odnośnik otworzy się w nowym oknie
    oświadczenie o terminie i okresie udzielenia urlopu wychowawczego
    oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie poza miejscem zamieszkania
    oświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki nad dzieckiem


Zasiłek pielęgnacyjny

    wniosek o zasiłek pielęgnacyjny Odnośnik otworzy się w nowym oknie

 

Świadczenia rodzicielskie

    wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

 

Świadczenie pielęgnacyjne

    wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Odnośnik otworzy się w nowym oknie

 

Zasiłek pielęgnacyjny

    wniosek o zasiłek pielęgnacyjny Odnośnik otworzy się w nowym oknie


Specjalny zasiłek opiekuńczy

    wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego Odnośnik otworzy się w nowym oknie


Fundusz alimentacyjny

    wniosek o ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego Odnośnik otworzy się w nowym oknie


Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

    wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka Odnośnik otworzy się w nowym oknie


Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

    wniosek o wydanie OKDR

 

 

  • autor: Daniela Kaleta, data: 2021-03-31