Dodatek osłonowy

Od 1 stycznia 2024 r. ponownie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego.

Dodatek osłonowy przysługuje:

osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu z roku 2022 nie przekracza kwoty 2.100,00 zł,
osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu z roku 2022 nie przekracza kwoty 1.500,00 zł na osobę.

Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

W sytuacji, gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria,  dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:
228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Pieniądze z dodatku można wydać na dowolny cel. Nie ma żadnego ustawowego celu ich spożytkowania.

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom opalającym domy węglem:
286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać od 15 lutego 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.  osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu ul. Plac 1000 lecia 22a lub na adres skrytki ePUAP: http://GOPSGolubDobrzyn/domyslna

Wnioski złożone po 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

  • autor: Anna Miętka, data: 2024-02-21

Wniosek

  • autor: Anna Miętka, data: 2024-02-21