„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu informuje, iż został ogłoszony nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" – edycja 2024 przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" jest adresowany do:
- dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
- osób posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniami o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowania w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.
Źródłem finansowania Programu są środki z Funduszu Solidarnościowego.
W ramach Programu gmina może otrzymać wsparcie finansowe do wysokości 100% kosztów realizacji usług asystenta.


Edycja Programu obejmuje okres od 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r.

Osoby chętne i spełniające kryteria do skorzystania z pomocy w ramach w/w Programu proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu bezpośrednio w siedzibie Ośrodka pod adresem: ul. Plac 1000 lecia 22a lub telefonicznie do 11.09.2023r.
Sekretariat: 56 6835404 lub 570818607

  • autor: Anna Miętka, data: 2023-09-08