eSesja

eSesja

Informatyczny system do obsługi Rady Gminy.

System służy do:

Głosowania na Sesjach Rady i Komisjach

 • Najpopularniejszy w Polsce system do głosowania w samorządach
 • Obsługuje wszystkie typy głosowań: imienne, nieimienne, a nawet wybory ławników
 • Intuicyjne i proste głosowanie za pomocą laptopów, tabletów czy smartfonów

Elektronicznej dystrybucji materiałów dla Radnych

 • Natychmiastowy dostęp do wszystkich porządków obrad, zarówno sesji jak i komisji wraz z materiałami na te posiedzenia.
 • Kompletne kalendarium posiedzeń, z możliwością przeglądania posiedzeń archiwalnych od początku kadencji.
 • Możliwość przekazywania dodatkowych dokumentów, niekoniecznie związanych z posiedzeniami.

Internetowej transmisji obrad i portalu mieszkańca

 • Automatyczny moduł transmisji obrad przez Internet.
  W pełni zgodny z projektem nowej ustawy o JST!
 • Automatyczny portal mieszkańca zawierający kompletne informacje o pracy Rady.

Zarządzania dyskusją na posiedzeniach Rady

 • Moduł porządkujący dyskusję na sesjach i posiedzeniach Komisji.
 • Radni zgłaszają chęć wypowiedzi w trybie zwykłym lub advocem za pomocą swoich urządzeń. Mogą również zgłaszać wnioski formalne.
 • Przewodniczący udziela głosu na podstawie listy zgłoszeń jednym kliknięciem na swoim laptopie lub tablecie.
 • autor: Mariusz Zieliński, data: 2021-04-12