Program CZYSTE POWIETRZE

CZYM JEST PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”?

Program „Czyste Powietrze” to rządowy projekt mający na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów oraz innych zanieczyszczeń do atmosfery. Obejmuje istniejące jednorodzinne budynki mieszkalne. Realizowany jest w latach 2018-2029.

Budżet projektu obejmuje 103 mld złotych, z czego dofinansowania stanowią  63,3 mld zł. Pozostała część w kwocie 39,7 mld zł dostępna będzie w formie pożyczek.

 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

Program skierowany jest do osób fizycznych, będących właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.

Zakres wsparcia:
Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Kwota dofinansowania:
Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.
Zakres przedsięwzięcia może obejmować również termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej, tj. kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Szczegółowe informacje na:

https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze

 

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), właściwym terytorialnie dla miejsca położenia nieruchomości objętej wnioskiem o dofinansowanie. Wniosek składa się w wersji elektronicznej, wykorzystując do tego celu aplikację internetową: tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie odpowiedniego regionalnie WFOŚiGW lub poprzez serwis https://www.gov.pl/. Przy składaniu wniosku online konieczne jest użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, lub użycie podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. W tym przypadku konieczne jest dodanie załączników do wniosku w formie elektronicznej.
Jeśli wnioskodawca nie ma możliwości zastosowania profilu zaufanego ePUAP lub podpisu kwalifikowanego, konieczne jest wydrukowanie wniosku oraz wysłanie podpisanej wersji papierowej wraz z dołączonymi, wymaganymi załącznikami drogą pocztową lub osobiście w siedzibie właściwego WFOŚiGW lub jego oddziale.

 

liczba złożonych wniosków o dofinansowanie

521 szt.

liczba zawartych umów

438 szt.

liczba zrealizowanych przedsięwzięć

307 szt.

sumaryczna kwota wypłaconych dotacji

 8 306 634,28 zł

 

  • autor: Szymon Jankowski, data: 2021-11-16
  • Informacja - grafika

Informacja dot. Punktu Programu "Czyste Powietrze"

Informujemy, że Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze” w dniach 12.07.2024 r. - 26.07.2024 r. będzie nieczynny z powodu urlopu pracownika.
  • Informacja

Punkt Programu "Czyste powietrze" przeniesiony

Z dniem 8 maja 2024 r. Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu  „Czyste Powietrze” został przeniesiony do Domu Handlowego - Plac Tysiąclecia 22, 87-400 Golub-Dobrzyń, biuro nr 8 (II piętro, obok GOPS) - wejście przy PZU.
  • Szymon Jankowski

Realizacja Programu Czyste Powietrze w Gminie Golub-Dobrzyń.

Gmina Golub-Dobrzyń aktywnie uczestniczy w programie rządowym „Czyste Powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.