Skład osobowy Rady Gminy Golub-Dobrzyń kadencji 2018 - 2024

Przewodniczący: Artur Kaszyński


Z-cy Przewodniczącego:

        Tomasz Stefański
        Krzysztof Romanowski

 

Członkowie Rady Gminy:

        Angowski Wojciech
        Badowski Szymon
        Boniecki Jan   
        Hnatusz Aneta
        Jagielski Bogdan
        Kamińska Małgorzata
        Kopaczewski Jacek
        Opacki Adam
        Rosołowska Karolina
        Rozwonkowski Jerzy
        Sadakiewski Tomasz
        Skrzyniecki Ryszard