Referat Gospodarki Komunalnej

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk, prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części