Szkoły i przedszkola

Edukacja

Jednym z ważniejszych zadań jest edukacja młodego pokolenia mieszkańców gminy, od którego zależy jej rozwój. Władzom gminy bardzo zależy, aby młodzież szkolna bez problemów dostawała się do renomowanych szkół i uczelni wyższych. Gmina stawia na kadrę nauczycielską oraz na infrastrukturę szkolną.

W gminie wiejskiej Golub-Dobrzyń funkcjonuje sześć szkół podstawowych w miejscowościach Lisewo, Nowogród, Ostrowite, Węgiersk, Wrocki oraz w Gałczewie. Liczba uczniów w szkołach podstawowych to 577 uczniów.


Ponadto na obszarze gminy istnieje osiem placówek wychowania przedszkolnego, w tym:

  • przedszkole publiczne – 4  - liczba dzieci  188
  • publiczny punkt przedszkolny  - 2 – liczba dzieci 34
  • oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych  tzw. „zerówki” -  2 – liczba dzieci 42

Na obszarze gminy bogatą działalność prowadzi Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Nowogrodzie posiadająca punkty biblioteczne-filie w Gałczewie, Ostrowitem i we Wrockach.