Konkursy

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu

Wójt Gminy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Golub-Dobrzyń.