Orlik w Ostrowitem

Kompleks boisk ORLIK w Ostrowitem składa się z:

    boiska głównego ze sztuczną nawierzchnią trawiastą,
    boiska do gry w piłkę siatkową, koszykówkę, tenisa ziemnego,
    kompleksu szatni z prysznicami, ławkami i sanitariatami,
    oświetlenia obiektów i ogrodzenia.

GODZINY OTWARCIA

Kompleks boisk czynny jest codziennie w okresie marzec – listopad w godzinach od 8.00 do 22.00.

Od poniedziałku do piątku do godz. 15: 00 pierwszeństwo mają szkoły, chętne grupy zorganizowane mogą korzystać z boisk od 15:00 do 22:00.     

ZAPISY NA ORLIK

Rezerwacji „Orlika” można dokonać osobiście na terenie obiektu lub telefonicznie u animatorów.

Sławomir lzajasz - tel. 664 419 708

Paweł Licznerski - tel. 781 340 038

ZASADY FUNKCJONOWANIA „KOMPLEKSU BOISK ORLIK 2012”

Zajęcia sportowe są bezpłatne i dostępne dla wszystkich chętnych z zastrzeżeniem pierwszeństwa dla grup młodzieżowych zorganizowanych.   
Osoby bądź grupy korzystające z boisk sportowych mogą wybrać ofertę animatora sportu lub same zorganizować sobie odpowiednie zajęcia rekreacyjno-sportowe.   

Koordynacją zajęć sportowych na obiekcie „Orlika” zajmuje się animator, do którego zgłaszają się osoby chcące skorzystać z boisk.    
Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u animatora sportu. Osoby lub grupy, które zarezerwowały dane boisko mają pierwszeństwo przed osobami, które chcą skorzystać z niego w danej chwili bez wcześniejszej rezerwacji.     
Osoby bądź grupy w formach niezorganizowanych mogą korzystać z danego boiska do 1 godziny i muszą zwolnić je dla następnej grupy ćwiczących, chyba że kolejna godzina nie jest zarezerwowana i boisko jest wolne. 
Osoby korzystające z boisk zobowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników prowadzonego przez animatora. W przypadku grup zorganizowanych, każda grupa korzystająca z obiektu zobowiązana jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wpis do rejestru wraz z okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość.           
Korzystanie z obiektu przez osoby niepełnoletnie, w czasie przeznaczonym do ogólnego korzystania, odbywa się wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.

Nie dopuszcza się do zajęć osób niepełnoletnich bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych!

Banery

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

ul. Plac1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Centrala tel.: 56 683 54 00 (03)
Fax: 56 683 52 76
e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl
http://www.uggolub-dobrzyn.pl, 
http://golub-dobrzyn.nowoczesnagmina.pl

NIP 8781019960, REGON: 005726411
Symbol terytorialny Gminy Golub-Dobrzyń: 0405032

Godziny pracy Urzędu Gminy:
od 7.30 do 15.30 
(od poniedziałku do piątku)

Godziny otwarcia kasy:
od 8.00 do 10.30 oraz od 12.00 do 14.00 
(od poniedziałku do piątku)

Konta bankowe:
Konto podstawowe:
PKO Bank Polski, Oddział 1 w Golubiu-Dobrzyniu
62 1020 5024 0000 1002 0010 1139

Konto dot. gospodarowania odpadami:
PKO Bank Polski, Oddział Toruń
39 1020 5011 0000 9502 0250 0981