Uniwersytet Trzeciego Wieku

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy nieustannie od 2007 roku tworzy Regionalną Sieć Uniwersytetów Trzeciego Wieku, mającą na celu na aktywizację osób starszych i popularyzację edukacji całożyciowej. Filie Uniwersytetów Trzeciego Wieku WSG rozlokowane są na terenie 4 województw: kujawsko – pomorskiego, warmińsko – mazurskiego, wielkopolskiego oraz pomorskiego, liczą ponad 50 filii.

Uczelnia podejmuje inicjatywy mające na celu aktywizację osób starszych na terenach miejskich, miejsko – wiejskich ale i również wiejskich, gdzie często nie ma dostępu do jednostek naukowych. Założeniem jest, aby każdy miał dostęp do kształcenia, bez względu na wiek, płeć, miejsce zamieszkania czy też status społeczny. 

Uniwersytet Trzeciego Wieku WSG daje możliwość rozwoju swoich umiejętności wg zainteresowań i indywidualnych potrzeb oferując cykl wykładów z zakresu psychologii, pedagogiki, geografii, historii i kulturoznastwa, zdrowia czy dietetyki.

UTW poza wykładami oferuje wycieczki krajoznawcze, zajęcie językowe, komputerowe i wiele więcej.

Słuchaczem UTW WSG może być każda pełnoletnia osoba, niezależnie od wykształcenia, która pragnie pogłębiać wiedzę i przejawia chęć dalszego rozwoju własnej osoby.

28 marca, swoją działalność zainaugurował Uniwersytet Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, filia Ostrowite. 50 słuchaczy wykładem „Zanieczyszczenia powietrza a zdrowie człowieka” prof. WSG dr inż. Cezarego Kościelaka rozpoczęło pierwszy semestr edukacji. Na spotkaniach uczestniczy ok. 50 osób w wieku od 40 do 84 lat. Zajęcia odbywają się w budynku szkoły podstawowej w Ostrowitem.

  • Studenci podczas wykładu inauguracyjnego
  • Zdjęcie grupowe
  • Wręczanie indeksu studentce przez prof. Kościelaka
  • Studenci słuchają wykładu
  • Podpisanie aktu utworzenia Uniwerystetu przez prof...
  • Podpisanie aktu utowrzenia Uniwersytetu przez Sekretarza...
  • Złożenie przysięgi przez studentów
  • Przemówienie Dyrektor Brygidy Izajasz
  • Inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Wznowiono spotkania UTW

Po rocznej przerwie spowodowanej sytuacją epidemiczną zajęcia wznowił Uniwersytet Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki z filią w Ostrowitem.

Banery

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

ul. Plac1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Centrala tel.: 56 683 54 00 (03)
Fax: 56 683 52 76
e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl
http://www.uggolub-dobrzyn.pl, 
http://golub-dobrzyn.nowoczesnagmina.pl

NIP 8781019960, REGON: 005726411
Symbol terytorialny Gminy Golub-Dobrzyń: 0405032

Godziny pracy Urzędu Gminy:
od 7.30 do 15.30 
(od poniedziałku do piątku)

Godziny otwarcia kasy:
od 8.00 do 10.30 oraz od 12.00 do 14.00 
(od poniedziałku do piątku)

Konta bankowe:
Konto podstawowe:
PKO Bank Polski, Oddział 1 w Golubiu-Dobrzyniu
62 1020 5024 0000 1002 0010 1139

Konto dot. gospodarowania odpadami:
PKO Bank Polski, Oddział Toruń
39 1020 5011 0000 9502 0250 0981