Aktywni Seniorzy Klubu Seniora w Paliwodziźnie

  • Logo projektu

Nazwa projektu: Aktywni seniorzy Klubu Seniora w Paliwodziźnie

Opis i cel projektu: Projekt stanowi odpowiedź na brak miejsc świadczenia opieki dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w wieku powyżej 60 roku życia na terenie Gminy Golub-Dobrzyń. Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług opiekuńczych dla 40 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w wieku powyżej 60 roku życia poprzez utworzenie Klubu Aktywnego Seniora w Paliwodziźnie i tym samym poprawa funkcjonowania w środowisku lokalnym 40 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu seniorów w terminie do 28.04.2023 r.
Projekt zakłada utworzenie i funkcjonowanie Aktywnego Klubu Seniora, w ramach którego realizowane będą warsztaty/zajecia prozdrowotne, edukacyjne i kulturalne.

Termin realizacji: 04.05.2021 r. - 28.04.2023 r.

Liczba beneficjentów: 40

 

 

Projekt jest  współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014 - 2020 w ramach 9 Oś priorytetowa: 9. Solidarne społeczeństwo; Działanie: 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych; Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

  • data: 2021-05-04
  • Uczestnicy projektu

Zakończenie projektu "Klub Seniora w Paliwodziźnie"

Wszystko co dobre szybko się kończy. Tak też w dniu 7 grudnia zakończono realizację projektu Klub Seniora w Paliwodziźnie realizowanego od września 2021 roku.
  • Klub Seniora w Paliwodziźnie

Świątecznie w Klubie Seniora

W Klubie Seniora „Aktywni Seniorzy w Paliwodziźnie” również świąteczna atmosfera. W gronie klubowiczów oraz zaproszonych gości wspólnie obchodziliśmy wigilię. Były życzenia, kolędy oraz tradycyjna wizyta Św. Mikołaja.
  • Zajęcia w Klubie Seniora w Paliwodziźnie

Aktywnie w Klubie Seniora

W ostatnim czasie zrealizowano wiele wydarzeń w Klubie Seniora w Paliwodziźnie.
  • Uczestnicy projektu

Zajęcia w Klubie Seniora w Paliwodziźnie

Ważnym elementem działań Klubu jest edukacja i profilaktyka uczestników, czyli seniorów.
  • Zajęcia w Klubie Seniora w Paliwodziźnie

Zajęcia w Klubie Seniora w Paliwodziźnie

Klub Seniora „Aktywni seniorzy Klubu Seniora w Paliwodziźnie” działa pełną parą.
  • Zdjęcie grupowe podczas wyjazdu

Ruszyły zajęcia w Klubie Seniora w Paliwodziźnie

Pierwsze działania w ramach realizacji projektu „Aktywni seniorzy Klubu Seniora w Paliwodziźnie” za nami.