Aktywni Seniorzy Klubu Seniora w Paliwodziźnie

  • Logo projektu

Nazwa projektu: Aktywni seniorzy Klubu Seniora w Paliwodziźnie

Opis i cel projektu: Projekt stanowi odpowiedź na brak miejsc świadczenia opieki dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w wieku powyżej 60 roku życia na terenie Gminy Golub-Dobrzyń. Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług opiekuńczych dla 40 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w wieku powyżej 60 roku życia poprzez utworzenie Klubu Aktywnego Seniora w Paliwodziźnie i tym samym poprawa funkcjonowania w środowisku lokalnym 40 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu seniorów w terminie do 28.04.2023 r.
Projekt zakłada utworzenie i funkcjonowanie Aktywnego Klubu Seniora, w ramach którego realizowane będą warsztaty/zajecia prozdrowotne, edukacyjne i kulturalne.

Termin realizacji: 04.05.2021 r. - 28.04.2023 r.

Liczba beneficjentów: 40

 

 

Projekt jest  współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014 - 2020 w ramach 9 Oś priorytetowa: 9. Solidarne społeczeństwo; Działanie: 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych; Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

  • data: 2021-05-04
  • Zdjęcie grupowe podczas wyjazdu

Ruszyły zajęcia w Klubie Seniora w Paliwodziźnie

Pierwsze działania w ramach realizacji projektu „Aktywni seniorzy Klubu Seniora w Paliwodziźnie” za nami.

Banery

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

ul. Plac1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Centrala tel.: 56 683 54 00 (03)
Fax: 56 683 52 76
e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl
http://www.uggolub-dobrzyn.pl, 
http://golub-dobrzyn.nowoczesnagmina.pl

NIP 8781019960, REGON: 005726411
Symbol terytorialny Gminy Golub-Dobrzyń: 0405032

Godziny pracy Urzędu Gminy:
od 7.30 do 15.30 
(od poniedziałku do piątku)

Godziny otwarcia kasy:
od 8.00 do 10.30 oraz od 12.00 do 14.00 
(od poniedziałku do piątku)

Konta bankowe:
Konto podstawowe:
PKO Bank Polski, Oddział 1 w Golubiu-Dobrzyniu
62 1020 5024 0000 1002 0010 1139

Konto dot. gospodarowania odpadami:
PKO Bank Polski, Oddział Toruń
39 1020 5011 0000 9502 0250 0981