Sołectwa gminy

Sołectwa Gminy Golub-Dobrzyń

BIAŁKOWO (miejscowości: Białkowo, Sadykierz)
Sołectwo, położone w południowo- wschodniej części gminy rozciągającej się na ziemi dobrzyńskiej, około 5 km na południe od Golubia-Dobrzynia, przy szosie nr 534 Golub-Dobrzyń-Rypin.
Sołtys:  Karolina Rosołowska


CIESZYNY
Wieś sołecka leżąca na północno - wschodnim skraju gminy, w odległości około 14 km od Golubia-Dobrzynia, wzdłuż lokalnej szosy Wrocki-Pusta Dąbrówka.
Sołtys: Kazimierz Panter
Tel. 884 976 838

GAJEWO
Wieś sołecka, oddalona od siedziby gminy w odległości ok. 6,5 km w kierunku północno-zachodnim. Położona na wysoczyźnie morenowej falistej na wysokości 95 m n.p.m. Od południowego- zachodu do wsi przylegają duże kompleksy leśne obrębu Leśno i leśnictwa Drwęca Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń.
Sołtys: Stanisław Bąkowski
Tel. 884 976 970

GAŁCZEWKO (miejscowości: Gałczewko, Gałczewo)
Rozciąga się w północno - wschodniej części gminy, w odległości ok. 7 km od Golubia – Dobrzynia.
Sołtys: Józef Ogrodziński
Tel. 884 976 880

KARCZEWO (miejscowości: Karczewo, Tokary)
Wieś sołecka, położona na północno-wschodnim skraju gminy Golub-Dobrzyń, w odległości ok. 11 km od jej siedziby. Sołectwo poza wsią sołecką obejmuje ponadto wieś o nazwie Tokary oraz leśniczówkę o tej samej nazwie.
Sołtys: Jan Barzyk
Tel. 530 564 739

KUJAWA (miejscowości: Bobrowisko, Hamer, Józefat, Konstancjewo, Kujawa, Mokry Las, Sortyka)
Największe obszarowo sołectwo gminy Golub-Dobrzyń, zajmujące powierzchnię 3602,8 ha. W 1998 r. zamieszkałe było przez 196 osób (gęstość zaludnienia 5,4 na km2 ).
Sołtys: Janusz Kaliszewski
Tel. 884 976 919

LISEWO (miejscowości: Handlowy Młyn, Lisak, Lisewo, Lisewo Młyn, Nowy Młyn)
Lisewo położone jest ok. 3 km na północny wschód od Golubia-Dobrzynia.
Sołtys: Mirosław Ryzner
Tel. 884 976 791


MACIKOWO (miejscowości: Babiak, Carski Dar, Macikowo)
Wieś sołecka zamieszkała obecnie przez 221 mieszkańców, położona na południowym skraju gminy, w odległości ok. 7 km od jej siedziby, wzdłuż szosy z Golubia-Dobrzynia do Lipna, w strefie falistej morenowej znacznie obniżającej się w kierunku jeziora Macikowskiego, na wysokości od 100 do 118 m n.p.m.
Sołtys: Hanna Kończalska
Tel. 884 976 761

NOWAWIEŚ (miejscowości: Mokrylas, Nowawieś, Przeszkoda, Zawada)
Wieś sołecka i sołectwo oddalone ok. 5 km na północny wschód od siedziby gminy, rozciągające się na równinnej, miejscami falistej wysoczyźnie morenowej o wysokości względnej 82 m n. p. m., ok. 2 km na południe od linii kolejowej Bydgoszcz - Brodnica.
Sołtys: Ryszard Skrzyniecki
Tel. 884 976 788

NOWOGRÓD (miejscowości: Bierzgło, Kamienny Smug, Nowogród, Praczka)
Wieś sołecka położona w odległości 5 km na południowy zachód od Golubia-Dobrzynia, nad jeziorem zwanym Grodno (Nowogrodzkim), przy szosie Golub-Dobrzyń-Rembiocha-Kijaszkowo-Wola Trutowo-Kikół-Lipno.
Sołtys: Bogdan Jagielski
Tel. 884 976 905

OLSZÓWKA (miejscowości: Antoniewo, Olszówka)
Wieś nad rzeką Drwęcą tworząca wraz z sąsiednim Antoniewem odrębne sołectwo, obejmujące swym obszarem 514 ha. Ciągnie się na przestrzeni ok. 2,5 km wzdłuż obu stron starego, średniowiecznego traktu wychodzącego z Golubia i prowadzącego przez Elgiszewo i Młyniec do Torunia.
Sołtys: Teresa Górna
Tel. 884 976 937

OSTROWITE (miejscowości: Ostowite, Poćwiardowo)
Wieś sołecka tworząca wraz z miejscowością Poćwiardowo odrębne sołectwo. Miejscowość położona jest na północno-wschodnim skraju gminy, w odległości 6 km od Golubia-Dobrzynia na falistej, lekko nachylonej w kierunku południowym w stronę pradoliny Drwęcy wysoczyźnie morenowej o wysokości względnej 89-102 m n. p. m.
Sołtys: Sebastian Sipak
Tel. 884 976 764

PALIWODZIZNA (miejscowości: Grudza, Pomorzany, Paliwodzizna, Ruziec, Strachowo, Strachówek, Wygoda, Zaręba)
Wieś oraz sołectwo rozciągające się w południowo - zachodniej części gminy, pomiędzy drogą Golub - Dobrzyń, sołectwem Nowogród, sąsiednią gminą Ciechocin oraz rzeką Drwęcą.
Sołtys: Maciej Pawlicki
Tel. 884 976  891

PLĄCHOTY
Wieś sołecka położona na północno - wschodnich rubieżach gminy Golub - Dobrzyń, w odległości ok. 15 km, zamieszkała obecnie przez 175 osób. Rozciąga się na lekko falistej wysoczyźnie morenowej, na wysokości ok. 93 m n. p. m., 2 km od ruchliwej szosy krajowej nr 52 Toruń - Olsztyn.
Sołtys: Roman Węglerski
Tel. 884 976 718

PODZAMEK GOLUBSKI (miejscowości: Krążno, Podzamek Golubski)
Wieś sołecka położona przy północno-wschodnich granicach administracyjnych miasta Golubia-Dobrzynia, które w 1909-11 i 1954 r. wchłonęło część wsi Podzamku Golubskiego wraz z byłymi zabudowaniami folwarku oraz zamkiem golubskim.
Sołtys: Grażyna Jasieniecka


PUSTA DĄBRÓWKA
Wieś sołecka położona przy północno-wschodnich granicach administracyjnych miasta Golubia-Dobrzynia, które w 1909-11 i 1954 r. wchłonęło część wsi Podzamku Golubskiego wraz z byłymi zabudowaniami folwarku oraz zamkiem golubskim.
Sołtys: Kazimierz Klonowski
Tel. 884 976 804

SKĘPSK (miejscowości: Pasieka, Skępsk, Słuchaj)
Wieś sołecka jest oddalona od Golubia - Dobrzynia około 7 km na północ.
Sołtys: Ewa Chmielewska
Tel. 884 976 973

SOKOLIGÓRA (miejscowości: Kolonia Lipnica, Owieczkowo, Sokoligóra)
Wieś solecka rozciągająca się na północnych i północno-wschodnich rubieżach gminy Golub-Dobrzyń, w odległości ok. 2 km od Golubia-Dobrzynia, wzdłuż obu stron szosy nr 534 z Golubia-Dobrzynia do Wąbrzeźna i Grudziądza.
Sołtys: Anna Melerska
Tel. 884 976 877

SOKOŁOWO
Wieś sołecka, jedna z większych w gminie Golub-Dobrzyń, zamieszkała obecnie przez 484 osoby, położona wzdłuż szosy Golub-Dobrzyń - Dulsk, w odległości 2 km na południe od siedziby gminy, na lekko falistej, obniżającej się w kierunku północnym do rzeki Drwęcy wysoczyźnie morenowej o wysokości względnej od 96 do 116,5 m n.p.m.
Sołtys: Szymon Badowski
Tel. 888 817 152

WĘGIERSK
Wieś sołecka położona ok. 5 km na południe od Golubia-Dobrzynia w rozwidleniu dwu szos lokalnych: Golub-Dobrzyń-Węgiersk-Macikowo-Dulsk-Lipno oraz Węgiersk-Paliwodzizna-Nowogrod.
Sołtys: Romuald Lorens
Tel. 884 976 865

WROCKI (miejscowości: Suwała, Wrocki)
Wieś i sołectwo położone na północno-wschodnim skraju gminy Golub-Dobrzyń, w odległości ok. 14 km od siedziby gminy. Oprócz wsi Wrocki w obręb sołectwa wchodzi jeszcze, dawna, rozparcelowana w 1874 r., osada pomłynarska Suwała, stanowiąca później wybudowanie wsi Wrocki. Obszar sołectwa wynosi 1014,86 ha i w 1998 r. zamieszkiwało je 878 osób. Sołectwo to jest najgęściej zaludnione w całej gminie.
Sołtys: Krystyna Zalewska
Tel. 884 976 759