Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

  • Informacja o zmianach w dodatku węglowym

Prawo do dodatku węglowego - aktualne informacje

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń informuje mieszkańców gminy, że w wyniku prac przeprowadzonych w Parlamencie RP uchwalona została ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, w ramach której z inicjatywy Senatorów RP wprowadzono przepisy nowelizujące ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Nowe przepisy zaproponowane i uchwalone przez Posłów i Senatorów RP przewidują m.in.:

  • Wprowadzenie możliwości uzyskania dodatku węglowego przez kilka gospodarstw domowych zamieszkujących pod jednym adresem (wyjątek do zasady „jeden adres, jeden dodatek”).
  • Wprowadzenie możliwości uzyskania dodatku węglowego przez gospodarstwa domowe, które dokonały zgłoszenia źródła ogrzewania do CEEB po 11 sierpnia 2022 r., lub w ogóle nie dokonały zgłoszenia do CEEB.
  • W wybranych przypadkach, konieczność przeprowadzenia przez organy gminy wywiadu środowiskowego.
  • W wybranych przypadkach, możliwość ponownego złożenia wniosku przez wnioskodawców, którym odmówiono wypłaty dodatku


Znowelizowane przepisy weszły w życie od 3 listopada 2022 r.

W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z poniższym załącznikiem zawierającym interpretację Ministerstwa Klimatu i Środowiska dotyczącą stosowania przez samorządy nowych przepisów.

Jeżeli osoby i rodziny, których wnioski o dodatek węglowy zostały już rozpatrzone negatywnie (decyzje odmowne lub wniosek pozostawiony bez rozpatrzenia ponieważ na ten sam adres dodatek przyznano już innej osobie) stwierdzą po zapoznaniu się 
z poniższym załącznikiem, że zmienione przepisy dają im prawo do dodatku węglowego powinny złożyć ponownie wniosek o ten dodatek (gmina nie rozpatruje ponownie złożonych już wcześniej wniosków z urzędu) – nie później niż do 30 listopada br. (wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane bezwzględnie).

Nadmieniamy, że znowelizowane przepisy dotyczą tylko dodatku węglowego – przepisy dotyczące innych źródeł ciepła (olej, gaz, pelet drzewny, drewno kawałkowe, biomasa) pozostały bez zmian.

Dodatkowe wyjaśnienia w sprawie nowych rozwiązań dotyczących dodatku węglowego można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (Plac 1000-lecia 22a – II piętro byłego Domu Handlowego, wejście od strony PZU) lub pod nr telefonu: 56 683 54 04 lub 531 540 123.

  • autor: Daniela Kaleta, data: 2022-11-18

Wstecz