Aktualności

  • Grafika informacyjna

Informacja z XXXI sesji Rady Gminy

Dnia 12 kwietnia odbyła się XXXI nadzwyczajna sesja VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń, której tematem było podjęcie uchwały w sprawie wniesienia zażalenia do Ministra Edukacji i Nauki na postanowienie Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie negatywnej opinii dla zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Lisewie z dniem 31 sierpnia 2021 roku, które wpłynęło do Urzędu Gminy dnia 6 kwietnia 2021 r.
 
Ustawowy termin do wniesienia zażalenia na postanowienie Kuratora wynosi 7 dni.
 
W związku z powyższym informujemy, że podczas ostatniej sesji Rada Gminy podjęła uchwałę o upoważnieniu Wójta Gminy Golub-Dobrzyń do podjęcia kroków odwoławczych celem ponownego przedstawienia podnoszonych przez Gminę argumentów.

Wstecz