Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

 • Wyremontowana droga we Wrockach

Droga we Wrockach przebudowana

Z początkiem czerwca dokonano odbioru końcowego zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110215C Pląchoty – Józefat w km od 2+570 do 2+798 w miejscowości Wrocki”. Długość przebudowanego odcinka to 228 m. Inwestycja obejmowała m.in. wykonanie nawierzchni wiążącej o grubości 4 cm i nawierzchni ścieralne grubości 3 cm, budowę chodnika oraz remont istniejącego, wykonanie zjazdów i montaż progów wyspowych. W ramach inwestycji wykonano również przejście dla pieszych wraz z doświetleniem za pomocą 2 lamp.

Całkowity koszt inwestycji to 240 490,58 zł. Gmina Golub-Dobrzyń kolejny raz skutecznie pozyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości  60% (tj. 144 294,00 zł).

Równolegle z remontem drogi gminnej nr 110215C Pląchoty – Józefat w miejscowości Wrocki przebudowano skrzyżowanie przy figurce. Położono asfalt o 3 centymetrowej warstwie wiążącej oraz 4 centymetrowej warstwie ścieralnej.  Tę inwestycję sfinansowano ze środków własnych Gminy. Przebudowane skrzyżowanie i wyremontowana droga znajdują się przy budynkach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz Filii Gminnej Biblioteki Publicznej, co znacznie ułatwi dotarcie do nich i wpłynie na komfort użytkowania przez mieszkańców.

W ubiegłym tygodniu rozstrzygnięto przetarg na przebudowę kolejnej drogi - drogi gminnej nr 110228 C Nowawieś - Lisewo w miejscowości Nowawieś na którą Gmina pozyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji. W tym tygodniu został ogłoszony przetarg na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Białkowo od km 0+000 do km 0+257,80. Na tę inwestycję z Funduszu Dróg Samorządowych Gmina pozyskała 50% dofinansowania.

Celem projektu było powstanie nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz poprawa poziomu życia obywateli.

Planowane efekty:

Projekt zakładał przebudowę odcinka drogi nr 110215C o długości 228 m, polegające na wykonaniu nawierzchni, budowie chodnika oraz remoncie istniejącego, wykonaniu zjazdów, montażu progów wyspowych, wykonaniu przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem.

Projekt „Przebudowa drogi gminnej nr 110215C Pląchoty – Józefat w km od 2+570 do 2+798 w miejscowości Wrocki” został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych.

 • data: 2020-06-17
 • Droga przed remontem
 • Droga przed remontem
 • Droga w trakcie remontu
 • Droga w trakcie remontu
 • Droga w trakcie remontu
 • Droga po remoncie
 • Droga po remoncie
 • Droga po remoncie
 • Droga po remoncie

Wstecz

Banery

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

ul. Plac1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Centrala tel.: 56 683 54 00 (03)
Fax: 56 683 52 76
e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl
http://www.uggolub-dobrzyn.pl, 
http://golub-dobrzyn.nowoczesnagmina.pl

NIP 8781019960, REGON: 005726411
Symbol terytorialny Gminy Golub-Dobrzyń: 0405032

Godziny pracy Urzędu Gminy:
od 7.30 do 15.30 
(od poniedziałku do piątku)

Godziny otwarcia kasy:
od 8.00 do 10.30 oraz od 12.00 do 14.00 
(od poniedziałku do piątku)

Konta bankowe:
Konto podstawowe:
PKO Bank Polski, Oddział 1 w Golubiu-Dobrzyniu
62 1020 5024 0000 1002 0010 1139

Konto dot. gospodarowania odpadami:
PKO Bank Polski, Oddział Toruń
39 1020 5011 0000 9502 0250 0981