Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

  • Przebudowywana ul. Truskawkowa

Przybędzie przebudowanych dróg

Gmina Golub-Dobrzyń przygotowuje się do realizacji kolejnych inwestycji. W ostatnim czasie wybrano wykonawców i podpisano umowy na przebudowę kolejnych dróg gminnych. Podpisane umowy dotyczą „Przebudowy drogi gminnej - ulica Truskawkowa w miejscowości Ruziec od km 0+000 do km 0 + 259”, „Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Białkowo od km 0+000 do km 0+257,80”, „Przebudowy dróg gminnych na terenie gminy Golub-Dobrzyn” oraz „Przebudowy drogi gminnej nr 110216C Pląchoty - Cieszyny na odcinku od km 0+000 do km 0+998”.

Dwa pierwsze zadania wykona Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. z Lipna kolejno do 31.05.2021 r. i 30.04.2021 r. Natomiast przebudowę 8 dróg gminnych w miejscowościach Pusta Dąbrówka, Cieszyny, Nowawieś, Handlowy Młyn, Sokoligóra, Paliwodzizna, Węgiersk, Ostrowite (etap I i II) oraz przebudowę drogi na trasie Pląchoty – Cieszyny zrealizuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o. z Wąbrzeźna. Zadanie polegające na przebudowie 8 dróg gminnych zgodnie z umową powinno zostać zrealizowane do końca przyszłego roku, a przebudowana droga gminna nr 110216C Pląchoty – Cieszyny powinna być gotowa do 15.06.2021 r.

Realizacja trzech z wyżej wymienionych zadań możliwa jest dzięki wsparciu z Funduszu Dróg Samorządowych. Są to: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białkowo od km 0+000 do km 0+257,80”, „Przebudowa drogi gminnej - ulica Truskawkowa w miejscowości Ruziec od km 0+000 do km 0 + 259” oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 110216C Pląchoty - Cieszyny na odcinku od km 0+000 do km 0+998”. Na wyżej wymienione zadania Gmina otrzyma wsparcie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych.

Są to kolejne inwestycje realizowane dzięki wsparciu środków zewnętrznych pozyskanych przez Gminę Golub-Dobrzyń. Na wczorajszej sesji Rady Gminy Wójt Marek Ryłowicz poinformował o kolejnych przetargach na przebudowę dróg, które zostaną ogłoszone już w tym tygodniu.

  • data: 2020-10-13

Wstecz

Banery

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

ul. Plac1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Centrala tel.: 56 683 54 00 (03)
Fax: 56 683 52 76
e-mail: sekretariat@uggolub-dobrzyn.pl
http://www.uggolub-dobrzyn.pl, 
http://golub-dobrzyn.nowoczesnagmina.pl

NIP 8781019960, REGON: 005726411
Symbol terytorialny Gminy Golub-Dobrzyń: 0405032

Godziny pracy Urzędu Gminy:
od 7.30 do 15.30 
(od poniedziałku do piątku)

Godziny otwarcia kasy:
od 8.00 do 10.30 oraz od 12.00 do 14.00 
(od poniedziałku do piątku)

Konta bankowe:
Konto podstawowe:
PKO Bank Polski, Oddział 1 w Golubiu-Dobrzyniu
62 1020 5024 0000 1002 0010 1139

Konto dot. gospodarowania odpadami:
PKO Bank Polski, Oddział Toruń
39 1020 5011 0000 9502 0250 0981