Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

  • Przebudowana droga i tablica informująca o dofinansowaniu

Droga gminna Pląchoty-Cieszyny z nową nawierzchnią

15 lipca odbył się odbiór końcowy robót budowlanych dot. projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110216C Pląchoty-Cieszyny na odcinku od km 0+000 do km 0+998 w miejscowościach Cieszyny i Pląchoty”.

Na odcinku o łącznej długości 998 m wykonano jezdnię o szerokości 4m. Nawierzchnię pokryto warstwą ścieralną z betonu asfaltowego o grubości 3 cm oraz warstwą wiążącą o tej samej grubości. Prace obejmowały, poza przebudową nawierzchni, przebudowę skrzyżowań z drogą krajową nr 15 i drogą wojewódzką nr 548. Wykonano również pobocza o szerokości 0,75 m, przebudowano istniejące i ułożono nawierzchnię nowych zjazdów indywidualnych oraz wykonano oznakowanie pionowe i poziome.

Koszt realizacji zadania wyniósł 428 770,78 zł i był możliwy dzięki pozyskanemu przez Gminę dofinansowaniu w wysokości 50% (214 385,00 zł) z państwowego funduszu celowego – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej: Fundusz Dróg Samorządowych).

 

  • data: 2021-07-16
  • Przebudowana droga i tablica informująca o dofinansowaniu

Wstecz

Banery

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

ul. Plac1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Centrala tel.: 56 683 54 00 (03)
Fax: 56 683 52 76
e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl
http://www.uggolub-dobrzyn.pl, 
http://golub-dobrzyn.nowoczesnagmina.pl

NIP 8781019960, REGON: 005726411
Symbol terytorialny Gminy Golub-Dobrzyń: 0405032

Godziny pracy Urzędu Gminy:
od 7.30 do 15.30 
(od poniedziałku do piątku)

Godziny otwarcia kasy:
od 8.00 do 10.30 oraz od 12.00 do 14.00 
(od poniedziałku do piątku)

Konta bankowe:
Konto podstawowe:
PKO Bank Polski, Oddział 1 w Golubiu-Dobrzyniu
62 1020 5024 0000 1002 0010 1139

Konto dot. gospodarowania odpadami:
PKO Bank Polski, Oddział Toruń
39 1020 5011 0000 9502 0250 0981