Żłobek

Gminny żłobek w Gałczewie

W Gminie Golub-Dobrzyń powstanie kolejna placówka świadcząca usługi opiekuńcze dla najmłodszych mieszkańców gminy, pod nazwą Gminny Żłobek „Filemonek” w Gałczewie. Ze żłobka będą mogły skorzystać dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Gminny żłobek w Ostrowitem

Gminny Żłobek w Ostrowitem jest pierwszą publiczną placówką w naszej gminie, a nawet w powiecie golubsko-dobrzyńskim świadczącą usługi opiekuńcze dla dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat. W ramach projektu powstało 10 miejsc żłobkowych dla dzieci. Zainteresowanie ze strony rodziców było bardzo duże, w związku z czym powstała lista rezerwowa. Żłobek czynny jest przez 10 godzin, od godz. 6:30 do godz. 16:30. W ten sposób Gmina Golub-Dobrzyń umożliwia godzenie życia zawodowego i rodzinnego swoim mieszkańcom.