Inwestycje

  • Panele fotowoltaiczne umieszczone na dachu budynku...

Trzecia edycja budowy ogniw fotowoltaicznych sfinalizowana

Zakończono realizację inwestycji pn. „Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń – III etap”. W ramach zadania wybudowano 17 instalacji fotowoltaicznych o mocy 5,28 kWp na dachach budynków mieszkalnych, 1 instalację fotowoltaiczną o mocy 3,3 kWp na dachu budynku mieszkalnego, 5 instalacji fotowoltaicznych o mocy 5,28 kWp na dachach budynków gospodarczych oraz 5 instalacji fotowoltaicznych na gruncie. Wyprodukowana w instalacjach energia będzie wykorzystywana   na potrzeby budynków mieszkalnych.
Głównym celem inwestycji było zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii na obszarze Gminy Golub-Dobrzyń. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania Efektywność energetyczna  i gospodarka niskoemisyjna w regionie.
Należy nadmienić, że w Gminie Golub-Dobrzyń w 2015 roku wybudowano 27 instalacji fotowoltaicznych na dachach osób fizycznych o mocy 5,0 kWp ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Z kolei w 2019 roku wybudowano 31 instalacji fotowoltaicznych na dachach osób fizycznych o mocy 4,88 kWp i 1 instalację solarną na budynku użyteczności publicznej. Zadania te zostały dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

  • Panele fotowoltaiczne umieszczone na dachu budynku...
  • Panele fotowoltaiczne
  • Tablica informacyjna o projekcie
  • Rzut na tablicę i korytarz

Wstecz

Banery

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

ul. Plac1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Centrala tel.: 56 683 54 00 (03)
Fax: 56 683 52 76
e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl
http://www.uggolub-dobrzyn.pl, 
http://golub-dobrzyn.nowoczesnagmina.pl

NIP 8781019960, REGON: 005726411
Symbol terytorialny Gminy Golub-Dobrzyń: 0405032

Godziny pracy Urzędu Gminy:
od 7.30 do 15.30 
(od poniedziałku do piątku)

Godziny otwarcia kasy:
od 8.00 do 10.30 oraz od 12.00 do 14.00 
(od poniedziałku do piątku)

Konta bankowe:
Konto podstawowe:
PKO Bank Polski, Oddział 1 w Golubiu-Dobrzyniu
62 1020 5024 0000 1002 0010 1139

Konto dot. gospodarowania odpadami:
PKO Bank Polski, Oddział Toruń
39 1020 5011 0000 9502 0250 0981