Inwestycje

 • Odbiór drogi w Lisewie

Sołectwa Skępsk i Lisewo z nowymi drogami

Wczoraj, 19 kwietnia, dokonano odbioru końcowego robót budowlanych dot. dwóch zadań – „Przebudowy drogi gminnej na dz. nr 296 i 324/1 w km od 0+000 do km 0+890 w miejscowości Lisewo” oraz „Przebudowy drogi gminnej nr 110243C w miejscowości Skępsk”.

W ramach pierwszego zadania została przebudowana droga o długości 890 m. Nowa droga na szerokości 4 m została pokryta 5 cm powierzchnią asfaltową. W ramach inwestycji wykonano również pobocza o szerokości 0,75 m, próg zwalniający oraz oznakowanie.

Natomiast w Skępsku na drodze gminnej nr 110243C, na długości 1436 m ułożono nową nawierzchnię asfaltową o szerokości 4 m pokrytą 3 cm warstwą wiążącą i 3 cm warstwą ścieralna z poboczami szerokości 0,75 m, ustawiono 2 lampy solarno-wiatrowe, znaki pionowe oraz wykonano przejście dla pieszych.

Zadania znajdują się na liście rezerwowej i oczekują na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wkrótce zakończone zostaną inne inwestycje drogowe – przebudowa ul. Truskawkowej na Ruźcu oraz drogi gminnej w sołectwie Białkowo.

 

Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 296 i 324/1 w km od 0+000 do km 0+890 w miejscowości Lisewo

 • Droga w Lisewie
 • Odbiór drogi w Lisewie
 • Rzut na drogę w Lisewie
 • Rzut na drogę

Przebudowa drogi gminnej nr 110243C w miejscowości Skępsk

 • Droga w Skępsku przed i po przebudowie
 • Droga w Skępsku w trakcie i po przebudowie
 • Droga w Skępsku
 • Odbiór drogi w Skępsku
 • Przebudowana droga w Skępsku
 • Rzut na drogę w Skępsku

Wstecz

Banery

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

ul. Plac1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Centrala tel.: 56 683 54 00 (03)
Fax: 56 683 52 76
e-mail: sekretariat@uggolub-dobrzyn.pl
http://www.uggolub-dobrzyn.pl, 
http://golub-dobrzyn.nowoczesnagmina.pl

NIP 8781019960, REGON: 005726411
Symbol terytorialny Gminy Golub-Dobrzyń: 0405032

Godziny pracy Urzędu Gminy:
od 7.30 do 15.30 
(od poniedziałku do piątku)

Godziny otwarcia kasy:
od 8.00 do 10.30 oraz od 12.00 do 14.00 
(od poniedziałku do piątku)

Konta bankowe:
Konto podstawowe:
PKO Bank Polski, Oddział 1 w Golubiu-Dobrzyniu
62 1020 5024 0000 1002 0010 1139

Konto dot. gospodarowania odpadami:
PKO Bank Polski, Oddział Toruń
39 1020 5011 0000 9502 0250 0981