Inwestycje

  • Dobudowywana część szkoły we Wrockach

Trwa rozbudowa szkoły we Wrockach

W szkole we Wrockach trwa realizacja zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej na przedszkole wraz z jej niezbędną przebudową i rozbudową we Wrockach”.

Realizacja tego zadania możliwa jest dzięki pozyskanym przez Gminę środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną.  
W tym samym czasie w szkole podstawowej trwają prace remontowe wykonywane przez Zakład Gospodarczy „Ekolog” Sp. z o.o. związane m.in. z remontem szatni i łazienek dla uczniów.

  • Dobudowywana część szkoły we Wrockach
  • Dobudowywana część szkoły we Wrockach
  • Remont pomieszczeń szkoły
  • Remont pomieszczeń szkoły
  • Remont pomieszczeń szkoły

Wstecz

Banery

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

ul. Plac1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Centrala tel.: 56 683 54 00 (03)
Fax: 56 683 52 76
e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl
http://www.uggolub-dobrzyn.pl, 
http://golub-dobrzyn.nowoczesnagmina.pl

NIP 8781019960, REGON: 005726411
Symbol terytorialny Gminy Golub-Dobrzyń: 0405032

Godziny pracy Urzędu Gminy:
od 7.30 do 15.30 
(od poniedziałku do piątku)

Godziny otwarcia kasy:
od 8.00 do 10.30 oraz od 12.00 do 14.00 
(od poniedziałku do piątku)

Konta bankowe:
Konto podstawowe:
PKO Bank Polski, Oddział 1 w Golubiu-Dobrzyniu
62 1020 5024 0000 1002 0010 1139

Konto dot. gospodarowania odpadami:
PKO Bank Polski, Oddział Toruń
39 1020 5011 0000 9502 0250 0981