Inwestycje

  • Korytarz po remoncie

Więcej miejsc przedszkolnych w Ostrowitem

4 maja dokonano odbioru prac remontowych związanych z realizacją zadania pn. „Remont pomieszczeń z przeznaczeniem na nowe miejsca przedszkolne w Ostrowitem”.
W ramach tego zadania, wyłoniona w przetargu Firma Handlowo Usługowa KOD-BUD Tomasz Dubilis wykonała remont pomieszczeń dawnej kuchni wraz z magazynem, toalety, korytarza i szatni.
W wyniku realizacji projektu powstanie docelowo 5 nowych miejsce opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym.
Realizacja zadania możliwa była dzięki pozyskanemu przez Gminę dofinansowaniu w wysokości 95% (85% dofinansowania pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencja kadry, Działania 6.3.1. Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz 10% z budżetu państwa).

  • Sala po remoncie
  • Szatnia po remoncie
  • Korytarz po remoncie
  • Tablica informująca o dofinansowaniu
  • Tablica informująca o dofinansowaniu

Wstecz

Banery

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

ul. Plac1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Centrala tel.: 56 683 54 00 (03)
Fax: 56 683 52 76
e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl
http://www.uggolub-dobrzyn.pl, 
http://golub-dobrzyn.nowoczesnagmina.pl

NIP 8781019960, REGON: 005726411
Symbol terytorialny Gminy Golub-Dobrzyń: 0405032

Godziny pracy Urzędu Gminy:
od 7.30 do 15.30 
(od poniedziałku do piątku)

Godziny otwarcia kasy:
od 8.00 do 10.30 oraz od 12.00 do 14.00 
(od poniedziałku do piątku)

Konta bankowe:
Konto podstawowe:
PKO Bank Polski, Oddział 1 w Golubiu-Dobrzyniu
62 1020 5024 0000 1002 0010 1139

Konto dot. gospodarowania odpadami:
PKO Bank Polski, Oddział Toruń
39 1020 5011 0000 9502 0250 0981