Inwestycje

  • Wejście do dawnej szkoły w Sokołowie

21 świetlic wiejskich w 21 sołectwach

W sołectwie Sokołowo trwają obecnie pracę remontowe związane z przystosowaniem budynku szkoły na świetlicę wiejską. Zadanie to zostanie zakończone w najbliższych tygodniach.

Jego realizacja możliwa jest dzięki pozyskanym przez Gminę środkom zewnętrznym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 95% kosztów kwalifikowanych.

Jeszcze w tym roku, w każdym z 21 sołectw Gminy będzie funkcjonowała świetlica wiejska dostosowana do potrzeb mieszkańców. 
Obecnie wszystkie świetlice funkcjonują w reżimie sanitarnym, udostępniając kuchnie oraz przynależące place do wydarzeń plenerowych. Zgodnie z aktualnymi zasadami bezpieczeństwa od 29 czerwca w pomieszczeniach zamkniętych (w tym świetlicach wiejskich) będą mogły odbywać się imprezy do 50 osób przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

Szczegółowych informacji udzielają opiekunowie świetlic.

Wstecz

Banery

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

ul. Plac1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Centrala tel.: 56 683 54 00 (03)
Fax: 56 683 52 76
e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl
http://www.uggolub-dobrzyn.pl, 
http://golub-dobrzyn.nowoczesnagmina.pl

NIP 8781019960, REGON: 005726411
Symbol terytorialny Gminy Golub-Dobrzyń: 0405032

Godziny pracy Urzędu Gminy:
od 7.30 do 15.30 
(od poniedziałku do piątku)

Godziny otwarcia kasy:
od 8.00 do 10.30 oraz od 12.00 do 14.00 
(od poniedziałku do piątku)

Konta bankowe:
Konto podstawowe:
PKO Bank Polski, Oddział 1 w Golubiu-Dobrzyniu
62 1020 5024 0000 1002 0010 1139

Konto dot. gospodarowania odpadami:
PKO Bank Polski, Oddział Toruń
39 1020 5011 0000 9502 0250 0981